De vijf bepalende factoren voor de Europese HY-markt in 2018

Door Mike Della Vedova, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price European High Yield Bond Fund

In de eerste helft van 2018 lijkt een verdere spread-verkrapping op de Europese high yield markt nog steeds mogelijk, omdat de fundamentele indicatoren die de beleggingscategorie ondersteunen en het macro-economische klimaat positief blijven. Ook het technische beeld blijft gunstig, omdat de Europese Centrale Bank (ECB) bij de normalisering van zijn beleid waarschijnlijk voorzichtig te werk zal gaan, al worden de aankoopbedragen dit jaar teruggeschroefd. Daarmee blijft een cruciale positieve factor voor Europese high yield obligaties voorlopig intact.

Voor het nieuwe jaar zien wij vijf factoren die de ontwikkeling op de Europese high yield markten zullen bepalen:

Technisch beeld blijft waarschijnlijk positief

Het technische beeld blijft dit jaar naar verwachting positief. Het default-percentage in Europa blijft vermoedelijk onder het historisch gemiddelde en daalt misschien tot minder dan 2%. Het bruto-aanbod kan hoog zijn, maar de netto-uitgifte blijft relatief beperkt omdat de opbrengst net als vorig jaar vooral voor herfinanciering zal worden gebruikt. De kapitaalstromen zijn moeilijker te voorspellen en zullen naar verwachting worden gedreven door externe omstandigheden en het algemene sentiment tegenover risicovolle beleggingen.

Focus op tapering bij sterke fundamentals in de eurozone

De Europese economie profiteert van sterke onderliggende indicatoren. Deze voorspoedige groei zal in 2018 aanhouden, wat high yield bedrijven ten goede komt. Hoewel de ECB deze maand met de verlaging van zijn obligatie-aankopen begint, zal de beleidsnormalisatie waarschijnlijk langzaam en voorzichtig verlopen. Daarmee blijft een cruciale ondersteunende factor voor de beleggingscategorie voorlopig intact. Naarmate het jaar vordert zullen er echter steeds meer vragen worden gesteld over de volgende stap van de ECB, vooral als de inflatiedruk oploopt.

Ruimte voor gematigde spread-verkrapping

Omdat de spreads in de Europese high yield markt in de laatste twee maanden van 2017 uitliepen, is er ruimte voor een gematigde verkrapping in de eerste helft van dit jaar. Wat rendement betreft, begint de beleggingscategorie het jaar met een gemiddelde van nog geen 3%. Op zichzelf gezien is dit niet echt aantrekkelijk. Maar als de technische en fundamentele factoren die de Europese high yield markt ondersteunen, solide blijven kan de beleggersvraag aanhouden. Vooral voor in Europa gevestigde beleggers bevat de high yield markt vergeleken met eurozone-staatsobligaties nog steeds een aantrekkelijke relatieve waarde bieden, aangezien het rendement van veel staatsleningen in de regio nog altijd negatief is.

Gunstige omstandigheden voor nieuwe emissies

Vanwege de lage financieringskosten en het aanhoudende streven naar rendement begint 2018 met gunstige omstandigheden voor emittenten die nieuwe obligaties willen plaatsen. Daarom verwachten wij een robuuste heropening van de primaire markt. Naarmate het jaar vordert ontstaat, als de kredietmarkten het goed blijven doen, een risico dat er minder gunstige deals worden aangeboden om de markt te testen.

Verkrapping en politiek kunnen remmende factoren zijn

Nu verschillende belangrijke centrale banken tegelijkertijd een draai naar een minder soepel beleid maken, is niet duidelijk wat de gevolgen voor de wereldwijde groei en liquiditeit kunnen zijn. In de politieke sfeer blijven er zorgen rond de regering Trump. In Europa zijn de zorgen over de verstoring van de gevestigde orde weliswaar naar de achtergrond verdwenen maar blijven er naar onze mening risico’s, bijvoorbeeld in Italië waar op 4 maart parlementsverkiezingen worden gehouden. Ook de onderhandelingen over het vertrek van het VK uit de EU gaan door. Elk van deze factoren kan tot tijdelijke volatiliteit en wijdverbreide risk-off bewegingen in de financiële markten leiden. In dergelijke perioden zou de Europese high-yield markt, vanwege zijn gevoeligheid voor het algemene risicosentiment, kwetsbaar zijn.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.