Schroders blijft economisch herstel wereldwijd zien

Keithwade
Keith Wade

De wereldeconomie ligt op koers. De leidende indicatoren wijzen op aanhoudende expansie. Wel zijn er tekenen dat de groeiversnelling van de wereldwijde handel piekt. De groei van het handelsvolume blijft stabiel staan op 5% op jaarbasis sinds afgelopen zomer en recente cijfers over handelswaarde wijzen op een daling van de import in China. Piekvorming is ook zichtbaar in de afname van de stijging van de metaalprijzen en in de samengestelde PMI voor de ontwikkelde markten. Het is nu wachten op de effecten van de belastingverlagingen in de VS, die later dit kwartaal merkbaar worden, schrijft Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders .

Protectionisme

Terwijl de data ten aanzien van de wereldeconomie bemoedigend zijn, eist de Amerikaanse handelspolitiek de aandacht op nu de VS de importtarieven op zonnepanelen en wasmachines heeft verhoogd. De uitlatingen en de toon van de minister van Handel, Wilbur Ross, duiden op een agressievere Amerikaanse benadering van de internationale handel. Wade ziet daarom de waarschijnlijkheid van een scenario waarbij het protectionisme toeneemt, groeien. Hierdoor kan de wereldeconomie meer richting stagflatie bewegen. Volgens Wade is een combinatie van zwakkere economische groei en aanhoudende hogere inflatie niet goed voor aandelen. Trump klopt zich nogal op de borst voor de stijging van de S&P500, maar zijn enthousiasme zal hij moeten temperen als hij een protectionistische agenda nastreeft.

Zwakke Amerikaanse dollar gewenst

Intussen profiteren exporteurs en bedrijven in de VS van de zwakkere Amerikaanse dollar. Een van de kenmerken van het presidentschap van Trump is de consistente verzwakking van de greenback. De Amerikaanse regering gaf in Davos bij monde van de minister van Financiën, Steven Mnuchin, het signaal af dat de munt nog steeds te sterk is en dat een zwakkere Amerikaanse dollar welkom is. De dollar reageerde vrijwel direct met een zware koersval. De zwakte van de dollar is een beetje raadselachtig, want er zijn renteverhogingen en belastingverlagingen. Dit zijn factoren die normaal gesproken leiden tot een sterkere munt. De verkrapping van de Fed is klaarblijkelijk niet voldoende om voor een sterkere munt te zorgen.

Wade ziet in de verzwakking van de Amerikaanse dollar een reactie op de sterke dollar van 2014 tot 2016. Valutamarkten hebben de neiging om vooruit te lopen op veranderingen in het rentebeleid om het evenwicht te herstellen. In dat proces kunnen valuta het natuurlijke evenwicht voorbij schieten. De huidige zwakte van de dollar kan dan ook niet los gezien worden van de economische groei in Europa en Japan en een aanstaande verkrapping van het monetaire beleid aldaar.

Risicovolle assets profiteren van zwakkere dollar

Loopt dit proces nu ten einde? Wade ziet een significante convergentie in valuta’s in het afgelopen jaar. De dollar koerst nog wel boven het langjarige gemiddelde. De verwachting is dat de ECB een krapper beleid gaat voeren en de markt prijst ook al stappen van de Fed in. Een verdere verzwakking van de dollar lijkt waarschijnlijk. Dat valt in goede aarde bij hen die dit zien als een verruiming van de wereldwijde liquiditeit, wat weer gunstig is voor risicovolle assets.

Een valutaoorlog werd nog niet eens zo lang geleden gevreesd. Schroders denkt dat dergelijke extremen nu niet waarschijnlijk zijn. Toen was er sprake van een financiële crisis en de wereldwijde handel is ook veel sterker op dit moment. Maar valutakoersen hebben de neiging om te blijven bewegen tot zij op weerstand stuiten. Wade let daarom op signalen van de ECB dat de euro de inflatiedoelstelling ondermijnt.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.