Onveranderlijkheid stimuleert Bitcoin bij oorlog

Bijdrage door VanEck

We analyseren onveranderlijkheid en programmeerbaarheid in verband met digital assets en concluderen dat voor diversificatie een of andere combinatie van beide waarschijnlijk ideaal is. “Je zou programmeerbaarheid kunnen introduceren – wat gebeurt er als een van de deelnemers aan een transactie een beperking stelt aan het toekomstige gebruik van het geld? Dat zou sociaal gunstige resultaten kunnen opleveren, doordat activiteiten die op de een of andere manier als sociaal schadelijk worden beschouwd, worden voorkomen.” - Tom Mutton, directeur, Fintech, Bank of England.

“Je zou kunnen denken aan smart contracts waarin het geld zodanig is geprogrammeerd dat het alleen wordt vrijgegeven wanneer er iets is gebeurd. Je zou kunnen denken aan het geven van zakgeld aan je kinderen, maar het geld zo programmeren dat het niet voor snoepgoed kan worden gebruikt.” - Sir Jon Cunliffe, plaatsvervangend gouverneur van de Bank of England2 “Geachte Ontario Superior Court of Justice, Nunchuk is een self-custodial, collaboratieve multisig Bitcoin wallet. We zijn een softwareprovider, geen financiële tussenpersoon die als custodian fungeert. Onze software kan gratis worden gebruikt. Het stelt mensen in staat om ‘single points of failure’ te elimineren en Bitcoin op de veiligst mogelijke manier op te slaan, met behoud van privacy.

We verzamelen geen gegevens waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd, behalve e-mailadressen. We bewaren ook niet alleen sleutels. Daarom kunnen we de assets van onze gebruikers niet bevriezen. We kunnen niet voorkomen dat ze verplaatst worden. We kennen het bestaan, de aard, de waarde en de locatie van de assets van onze gebruikers niet; dit is met opzet zo gedaan. Informeer uzelf over hoe self-custody en privésleutels werken. Wanneer de Canadese dollar waardeloos wordt, staan we ook voor u klaar. Hoogachtend, het Nunchuk Team”3

“Ik heb me verzet tegen de cryptotrend, hoofdzakelijk omdat ik niet begreep hoe het allemaal werkte. De afgelopen week heeft me zeker gemotiveerd om meer inzicht te krijgen en dus heb ik nu een Bitcoin wallet.” - Andrew Lawton, Canadese presentator & columnist, gastheer “The Andrew Lawton Show; 62k twitter volgers”

Onveranderlijkheid en programmeerbaarheid zijn tegengestelde richtingen op een beheerspectrum, maar ze kunnen beide waarde bieden aan stakeholders. Aan het ene uiteinde van het spectrum: een ons goud, al duizenden jaren onveranderd, toont zijn voorspelbaarheid en glanst aan een vinger of pols, en waarvan de zuiverheid gemakkelijk door een middelbare scholier scheikunde kan worden vastgesteld. Aan het andere uiteinde - denk eens na over een gewoon aandeel in een SPAC: het is vaak terugbetaalbaar voor bijna $ 10/ aandeel voordat een fusie of overname plaatsvindt, maar het is onderhevig aan de grillen van de sponsor die zijn plannen kan bijstellen en een bod kan uitbrengen op een bedrijf met een heel ander bedrijfsmodel dan oorspronkelijk was beloofd.

Zelfs voor iemand met een PhD in financiën is het bepalen van de waarde van zo’n aandeel lastig! Niettemin kunnen beide modellen werken afhankelijk van de beleggingshorizon, het risicobudget en de rendementseisen van de belegger. Voor diversificatie is een of andere combinatie van deze twee modellen waarschijnlijk ideaal.

De wisselwerking tussen onveranderlijkheid en programmeerbaarheid geldt ook voor digitale assets. Deelnemers aan het Bitcoin-netwerk hebben van 2015 tot 2017 een meedogenloze burgeroorlog gevoerd die zonder verandering van de blokgrootte eindigde,3 een resultaat dat voor zakelijke belangen frustrerend was, maar die de onveranderlijkheid van Bitcoin als een van zijn belangrijkste verkoopargumenten heeft bevestigd. De release van Taproot in november 2021, een upgrade van het Bitcoin-netwerk die belooft transacties met meerdere handtekeningen goedkoper en minder data-intensief te maken, duurde vier jaar! Taproot zou naar verwachting de acceptatie van sidechains zoals Lightning versnellen, maar in plaats daarvan is tot dusver heeft het geen betekenisvolle impuls kunnen geven aan ‘smart’ Bitcoin-transacties (hoewel de laatste paar weken bemoedigend zijn, zoals te zien is in afb. 1, hieronder).

Op enkele opmerkelijke uitzonderingen na, zoals de Chivo-wallet van El Salvador, blijft Bitcoin in onze ogen een vorm van digitaal goud, met betalingssucces als positieve optionaliteit. (Als achtergrondinformatie: de ‘script’- programmeertaal van Bitcoin is niet ‘Turing compleet’, wat betekent dat er geen logische lussen in kunnen voorkomen. Door deze eigenschap is het Bitcoin-netwerk beschermd tegen Denial of Service (DoS)-aanvallen, waarmee andere cryptonetwerken zijn geconfronteerd. Het beperkt echter ook de programmeerbaarheid).

Afb. 1 - Netwerkcapaciteit van Lightning: voortschrijdende verandering 30 dagen

Aan het andere uiteinde van het onveranderlijk vs. programmeerbaar spectrum staan open-source smart contractprotocollen zoals Ethereum (ETH), waarvan de waardepropositie flexibeler is dankzij zowel de technische architectuur als het meer aanpasbare monetair beleid. Wat de architectuur betreft, stelt Ethereum ondernemers in staat censuurbestendige, always-on apps uit te voeren die kunnen communiceren met een gedecentraliseerde computer – de ethereum virtual machine (EVM) – waarmee logische meerstapstransacties in het grootboek kunnen worden uitgevoerd.

In Ethereum wordt de EVM-activiteit getriggerd door dergelijke transacties of door berichten zoals een balansoverdracht. Vervolgens gebruikt de EVM op de achtergrond een reeks instructies (de zogenaamde opcodes en bytecodes) om de specifieke taken uit te voeren. Omdat echter slechts 2% van de top 1,5 miljoen smart contracts hun broncode publiceert en bij de rest de relevante bytecodes door het systeem zelf worden gecontroleerd, zijn smart contractcompatibele blockchains kwetsbaarder gebleken voor Denial of Service-aanvallen, re-entrancy scams, RAM exploits en andere kwalijke praktijken.4 De flexibiliteit van veel PoS-chains is gedeeltelijk de reden waarom sommige toezichthouders terughoudend zijn geweest om ze als basismiddelen te beschouwen: de code verandert, meestal om een economisch belang te beschermen.

Het beheer van Ethereum is ook meer programmeerbaar dan dat van Bitcoin. Ethereum werd in 2017 al via een ‘hard fork’ herboren nadat hackers 3,63 miljoen ETH (toen $ 55 miljoen waard, nu ~$ 11 miljard) uit de oorspronkelijke decentrale autonome organisatie (DAO) van Ethereum hadden weggesluisd via een re-entrancy aanval.5 Een aantal kernontwikkelaars van ETH hebben in 2021 onder leiding van Vitalik Buterin steun verzameld voor een verdere desinflatoire aanpassing van het monetair beleid met de London Fork.

Samengevat is de broncode van ETH sinds 2015 gemiddeld twee keer per jaar aanzienlijk geüpgraded om de netwerkfunctionaliteit en -beveiliging te versterken,6 vs. de meer presidentiële cadans van Bitcoin. Men zou kunnen stellen dat Ethereum, dat concurreert met bankinstellingen met een winstoogmerk, betalingen en web 2.0 entiteiten, een dergelijke flexibiliteit nodig heeft om te kunnen bloeien. Bitcoin daarentegen, die nogal inert concurreert met een fiat-architectuur die, zoals inflatie na verloop van tijd laat zien, regressief en onderhevig aan politieke invloed blijkt te zijn, behaalt voordeel door zijn onveranderlijkheid. De Bitcoin presteerde in de 30 dagen eindigend op 21 februari 2022 600 bps beter dan Ethereum, 1000 bps beter dan een index van smart contract-protocollen, en 1900 bps beter dan een index van DeFi-exchanges.7 Misschien laat de prijsontwikkeling, samen met de recente outperformance van goud, de relatieve waarde van onveranderlijkheid zien.

De Bank of England, de Communistische Partij van China, Nigeria met zijn digitale valuta van de centrale bank (CBDC), en nu Canada – allemaal zien ze digitaal geld vooralsnog als een toezichtinstrument. Maar toen Canada, in een poging om de geldstroom naar protesterende truckers af te sluiten, probeerde de bankrekeningen en digitale wallets van 146 afzonderlijke cryptowallets die verbonden waren met Canada’s ‘Freedom Convoy’ te bevriezen, vertelde de Nunchuk self-custody Bitcoin wallet (en anderen) de Ontario Supreme Court om zich er niet mee te bemoeien, terwijl de CEO van Kraken klanten vertelde, “Sla uw coins niet op bij een gecentraliseerde/gereguleerde beurs.”8 Op dit punt in de Bitcoin-acceptatiecurve (afb. 2 hieronder) is er wellicht geen slechte PR voor self-custody, een probleem waarvan deze analist verwacht dat het de komende jaren door het Amerikaanse Hooggerechtshof zal worden opgelost.

Afb. 2 – Internet in 2003 vs. Bitcoin in 2022

Bitcoin 2022

Terugkomend op de meer programmeerbare proof-of-stake chains die gedurende het grootste deel van het afgelopen jaar marktaandeel hebben gewonnen van Ethereum: het lijkt erop dat deze stijging van het marktaandeel zijn hoogtepunt heeft bereikt (afb. 3, hieronder). De tokenrendementen van de afgelopen maand weerspiegelen dit: Ethereum is 1% gestegen vs. Cardano (ADA), Solana (SOL), Terra (LUNA), Polkadot (DOT), Fantom (FTM) en Algorand (ALGO), die allemaal tussen 11% en 32% zijn gedaald. Alleen op basis van totale vergrendelde waarde (TVL) trends (afb. 4, hieronder) zou een belegger Avalanche (AVAX) & FTM kunnen kopen en relatieve winst van ETH & Binance (BNB) kunnen behalen. VanEck’s ‘smart contract leaders’ strategie heeft momenteel een bescheiden overweging in Ethereum ten opzichte van de benchmark-MVIS CryptoCompare Smart Contract Leaders Index.

Afb. 3 - DeFi TVL marktaandeel per chain

Crypto marktaandelen

Afb. 4 – Totale vergrendelde waarde (TVL) trends

Marktwaarden crypto

Overigens zullen de bovengenoemde hacks en codefouten gevolgen blijven hebben voor programmeerbare smart contractplatforms en we zijn dus van mening dat de ‘bug bounty’-sector aanzienlijk zal groeien. Nu al stellen volgens het toonaangevende bountyplatform Immunefi $ 150 miljoen aan uitstaande rewards $ 100 miljard aan gebruikersgelden veilig, en zijn er de afgelopen maanden verschillende rewards van meerdere miljoenen dollars uitgekeerd.

Grootste actuele bug bounties die de afgelopen 6 maanden in Web3 zijn uitbetaald: • 29 oktober 2021 - Polygon, $ 2 miljoen, bytecode kwetsbaarheid
• 5 december 2021 - Polygon, $ 2,2 miljoen, onbekende herkomst
• 12 februari 2022 - Optimism, $ 2 miljoen, opcodegerelateerde softwarebug
• 21 februari 2022 - Coinbase, $ 250k, “fout ontdekt in handelsinterface”
Huidige bug bounty programma’s (naar grootte):
• Wormhole ($ 10 mln)
• MakerDao ($ 10 mln)
• Olympus ($ 3,3 mln)
• Astroport ($ 3 mln)
• The Graph ($ 3 mln)

VanEck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar wij via een link verwijzen en/of voor inhoud die op externe sites wordt gehost. Houd er rekening mee dat beleggen risico’s met zich meebrengt, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MV Index Solutions GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MV Index Solutions GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.