T. Rowe Price: Vijf redenen om nu in EM-aandelen te beleggen

 • Aandelen uit opkomende markten zijn momenteel uit de gratie, maar T. Rowe Price heeft vijf factoren geïdentificeerd die pleiten voor beleggen in EM-aandelen.
 • Gedaalde waarderingen, verbeterende bedrijfswinsten en de draai in de Chinese aandelencyclus vormen tactische redenen voor beleggers op de korte termijn. Op de lange termijn blijven de structurele redenen voor beleggen in EM-aandelen overtuigen.
 • Het huidige beleggingsklimaat is een kans voor langetermijnbeleggers om te profiteren van een aantrekkelijk instapmoment.

  De vooruitzichten voor aandelen uit opkomende markten (EM) zien er in 2022 veelbelovender uit. Na de zwakke prestaties van vorig jaar, vooral ten opzichte van de ontwikkelde markten, en Amerikaanse aandelen in het bijzonder, ziet Justin Thomson, Head of International Equity en CIO bij T. Rowe Price, dit jaar meer potentieel voor EM-aandelen. ...nu de waarderingen in de ontwikkelde markten waarschijnlijk niet verder zullen stijgen, is de kans groot dat beleggers hun aandacht weer op de opkomende markten richten.... Justin Thomson, Head of International Equity and Chief Investment Officer Gedaalde waarderingen vormen een katalysator voor een potentiële herwaardering Veel individuele opkomende markten hebben positieve rendementen laten zien, maar de opwaartse trend is beperkt gebleven. Nu de waarderingen in de ontwikkelde markten waarschijnlijk niet verder zullen stijgen, kunnen beleggers hun aandacht weer op de opkomende markten richten, vooral als de economieën en markten zich beginnen te stabiliseren en verbeteren, zoals Thomson verwacht.

  Aandelen emerging markets

  Winstgroei zal dit jaar waarschijnlijk de belangrijkste aanjager van aandelenrendementen zijn naarmate de stimuleringsmaatregelen afnemen en centrale banken hun monetaire beleid verkrappen. De huidige waarderingen van EM-aandelen zijn te hoog ingeschat voor de bescheiden bedrijfswinsten in de eerst helft van dit jaar, maar weerspiegelen zeker nog niet de verbetering die Thomson later in 2022 en in 2023 verwacht.

  Winstgroei emerging markets

  Daarnaast verwacht Thomson dat de consumentenbestedingen in de opkomende markten zullen aantrekken naarmate de economieën en de werkgelegenheid zich herstellen. De vaccinpenetratie heeft de achterstand op de ontwikkelde markten inmiddels ingehaald. Dit zou moeten leiden tot minder beperkingen op de activiteit en de verstoring van de productie en logistiek in 2022 kan worden beperkt.

  Bestand tegen stijgende Amerikaanse rente

  De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zal de rente in 2022 naar verwachting drie of zelfs vier keer verhogen. In het verleden leidden dergelijke berichten tot grote zorgen in de opkomende markten door hun hoge dollarschulden, maar veel opkomende economieën zijn inmiddels veerkrachtiger geworden, meent Thomson.

  De centrale banken in de opkomende markten zijn ook eerder in actie gekomen om de stijgende inflatie aan te pakken. In tegenstelling tot de centrale banken in de ontwikkelde markten, die aanvankelijk terughoudend waren om de rente te verhogen om inflatieproblemen aan te pakken, lopen de centrale banken van de opkomende markten voorop en zijn ze bereid geweest om een meer orthodox beleid te voeren.

  Centrale banken beleggen

  China's aandelencyclus slaat om

  Thomson verwacht dat China, dat vorig jaar een rem zette op de prestaties van EM-aandelen, in 2022 een positieve katalysator zal zijn. De dynamiek, omvang en diepte van de Chinese aandelenmarkten vindt hij nog steeds opwindend. Binnenlandse Chinese aandelen, of A-aandelen, bevatten veel interessante en ‘onontdekte’ bedrijven. Het beleggingsuniversum in China is in de afgelopen 20 jaar vervijfvoudigd.

  Structurele factoren blijven aantrekkelijk

  De opkomende economieën, aangevoerd door China, blijven de belangrijkste motor van de toenemende wereldwijde economische groei. Hun dynamische economieën, groeiend aandeel in de wereldhandel en toenemend belang voor de financiële markten zijn fundamentele trends met langetermijnbetekenis. Voeg daarbij aspecten zoals verstedelijking, productiviteit en een aantrekkelijker demografie dan de ontwikkelde markten, en het is gemakkelijk te begrijpen waarom opkomende markten op de lange termijn aantrekkelijk zijn voor beleggers.

  Belangrijk is dat het EM-universum grotendeels ten goede is veranderd. Het is minder afhankelijk van grondstoffen en meer gediversifieerd naar sector en aantal aandelen. Deze voortdurende verandering is zowel een uitdaging als een kans. De allocatie aan EM-aandelen wordt niet langer uitsluitend door de conjunctuur bepaald. In het verleden werden vragen gesteld als: “Denkt u dat de wereldwijde groei gezond zal zijn, zullen de grondstoffenprijzen stijgen, blijven de EM-valuta's stabiel?” Als het antwoord op al deze vragen "ja" was, dan zouden de opkomende markten het zeer waarschijnlijk beter doen dan andere regio's. Nu liggen de zaken er genuanceerder bij. Macrofactoren zijn nog steeds belangrijk, maar ze maken nu deel uit van een veel breder mozaïek van factoren.

  De opkomende markten blijven een rijke bron van alfa

  Volgens Thomson blijft de alfacomponent voor EM-aandelen sterk, vooral tijdens de vroege en middencycli van een herstel. In omgevingen met een gedrukt absoluut rendement is de relatieve waarde van de beschikbare alfa doorgaans ook gestegen. Als we de consensusvoorspellingen voor lagere absolute rendementen op aandelen in 2022 mogen geloven, dan zou blootstelling aan EM-aandelen voordelig moeten blijken.

  Bovendien zijn EM-aandelen doorgaans minder efficiënt en is de researchdekking lager dan in de ontwikkelde wereld, waardoor ze een nog vruchtbaarder jachtterrein vormen voor beleggers om alfakansen te identificeren.

  Beste beleggingsaanpak? Verhoog de blootstelling gedoseerd

  Juist nu de ontgoocheling van beleggers over opkomende markten abnormaal groot is geworden, ziet Thomson voor langetermijnbeleggers een geschikt moment om te profiteren van een aantrekkelijk instapmoment. Hij zal zijn blootstelling aan opkomende markten in 2022 gedoseerd uit te breiden en perioden van zwakte en volatiliteit gebruiken om zijn allocatie te verhogen.