Lagere vola opkomende markten dan de veilige havens

Er gebeuren vreemde dingen op de obligatiemarkten. Het is momenteel de wereld op zijn kop: de volatiliteit op de markt voor staatsobligaties van opkomende landen is lager dan die van veilige havens zoals de Duitse Bunds of de Amerikaanse Treasuries, stelt Deutsche Asset Management (Deutsche AM).

Beursaex

Volatiliteit is voor veel beleggers een belangrijke maatstaf als ze risico’s vergelijken met verwachte rendementen. Over het algemeen geldt: hogere rendementen gaan gepaard met meer risico, zoals bijvoorbeeld een hogere volatiliteit. De koersen van obligaties met een lange looptijd hebben vaker te maken met schommelingen dan obligaties die eerder aflopen. In combinatie met de termijnpremie, is dat de belangrijkste reden dat papier met een langere looptijd een hogere yield heeft dan een korter lopende obligatie van dezelfde emittent.

Bunds en Treasuries volatieler

En dat geldt ook voor staatsobligaties van Duitsland en de VS, de zogenaamde veilige havens. Maar als je de koersvolatiliteit van de Bunds en Treasuries afzet tegen vergelijkbare obligaties van opkomende landen ontstaat er een vreemd plaatje. Uit de bijgevoegde grafiek van Deutsche AM blijkt dat Amerikaanse Treasuries de laatste tijd volatieler zijn dan in dollars uitgegeven papier met dezelfde looptijd uit bepaalde opkomende landen. Hetzelfde geldt als Duitse Bunds worden vergeleken met in euro uitgedrukte Poolse staatsobligaties. En dit ondanks de aanzienlijk hogere yields die obligaties uit opkomende markten blijven bieden.

Dat is nogal verrassend omdat beleggers obligaties uit opkomende markten als meer risicovol beschouwen, en dat zou eigenlijk tot volatielere koersen moeten leiden. De jacht op yield is nog niet voorbij. Zeker niet onder beleggers die een buffer willen aanleggen tegen mogelijke verliezen mochten de kernyields stijgen. Die populariteit van obligaties uit opkomende landen wordt weerspiegeld in de relatief lage volatiliteit. Mits het gunstige klimaat voor risicodragende beleggingen - die gestut worden door sterke fundamentals - voortduurt, zal het beeld hoogstwaarschijnlijk niet veranderen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.