LGIM: Hoog risico op fouten door monetaire beleidsmakers, VS mogelijk al laat in cyclus

Monetaire beleidsmakers moeten waken voor het verhoogde risico op verkeerde beleidsbeslissingen nu centrale banken worstelen met het juiste tempo van verkrapping om de hoge inflatie te beteugelen. Dit schrijft Emiel van den Heiligenberg, hoofd Asset Allocatie bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) in een commentaar.

Volgens Van den Heiligenberg is inflatie nu de voornaamste bron van onzekerheid en beïnvloedt deze het beleid van de centrale banken. “We hebben te maken met een ongewone combinatie van stijgende inflatieverwachtingen, gekoppeld aan kennelijk krappe arbeidsmarkten die de centrale banken kunnen afschrikken. Ons basisscenario is dat de inflatie zeer binnenkort een hoogtepunt bereikt, maar de opwaartse risico's voor de inflatie zijn duidelijk.”

LGIM’s Van den Heiligenberg benadrukt bovendien dat beleggers te weinig rekening houden met het risico dat de VS en sommige andere economieën zich later in de economische cyclus bevinden dan financiële markten aannemen. “Wij denken dat het ondergewaardeerde risico is dat we al laat in de cyclus zitten.”

Een andere factor van almaar groeiende onzekerheid is volgens Van den Heiligenberg de groeivertraging in China. “Tot dusverre heeft de groeivertraging geen al te grote gevolgen voor de beleggingscategorieën van ontwikkelde markten, maar dat kan veranderen als de crisis in de vastgoedsector of de aanslepende Covid-golven een kredietschok teweegbrengen.”

LGIM denkt dat beleggers te optimistisch zijn en te veel verwachten van een Chinese beleidsreactie, gezien de aanhoudende nultolerantie voor Covid. Een structureel lagere groei is volgens de LGIM-strateeg dus waarschijnlijk, zij het niet onder de 4%. “Wij denken ook dat de onzekerheid in China is toegenomen: gezien de focus op het verminderen van de schulden is de kans op een beleidsfout en een kredietcrisis als gevolg van de defaults in de vastgoedsector.”