Net zero vereist meer investeringen in CO2-arme technologieën

Ondanks de wereldwijde samenwerking op het gebied van klimaatverandering gaapt er nog steeds een kloof tussen de plannen van de regeringen om de uitstoot terug te dringen en de gezamenlijke doelstelling om tegen 2050 tot net zero te komen. Nieuwe CO2-arme technologieën kunnen de kloof helpen overbruggen, schrijft Fidelity International bij haar grafiek van de week.

Om te slagen moeten overheden en bedrijven fors meer middelen uittrekken voor CO2-arme oplossingen, waardoor hele industrietakken gedwongen worden hun bedrijfsmodel te herzien. Voor bedrijven die deze technologieën bedenken of efficiënt kunnen toepassen, liggen aanzienlijke groeikansen voor meerdere decennia in het verschiet.

C02 carbon uitstoot