Candriam over 2018: Europese mid- en smallcap-aandelen favoriet

Aangezien de economische groei een duidelijke trend vertoont, de ingrepen van de centrale banken goed voorspelbaar zijn, de bedrijfswinsten solide groei laten optekenen, de waarderingen niet buitensporig zijn en de volatiliteit in die activaklasse iets hoger is, verkiezen we in onze assetallocatie aandelen boven obligaties. Onze sterkste overtuigingen op de aandelenmarkt zijn een overweging in Europese small- en midcaps en in aandelen uit Japan en de groeilanden. Op de obligatiemarkten kiezen we voor een korte looptijd in staatsobligaties uit de geïndustrialiseerde landen, zijn we neutraal ten aanzien van bedrijfsobligaties en zijn we overwogen in de groeilanden.

Is dit het einde van Goudlokje?

Wij verwachten dat het Goudlokjesscenario – positieve groei en weinig inflatie – ook in 2018 aanhoudt. Hoewel de groei wellicht wat minder aantrekt en de inflatie wat meer, blijft het beleggingsklimaat volgens ons heel 2018 gunstig. Candriam gaat in zijn assetallocatie uit van bovengemiddelde expansie van de wereldeconomie omdat het verruimende monetaire beleid en het positieve ondernemers- en consumentenvertrouwen elkaar versterken. Het heeft ongewoon lang geduurd voor de grote economieën (G7) hun bbp-kloof konden dichten. Als het verleden een aanwijzing is, komen er nu wellicht verschillende kwartalen op rij met een positieve bbp-kloof.

Neemt de volatiliteit in de verschillende activaklassen in 2018 eindelijk toe?

Door de bovengemiddelde groei en de lage inflatoire druk in grote delen van de wereld zijn de waarderingen opgelopen en is de volatiliteit van aandelen, obligaties en munten gedaald. Grosso modo kunnen we vier verschillende volatiliteitsscenario’s onderscheiden: twee wanneer de economie per saldo krimpt en twee wanneer ze groeit. Sinds begin 2016 bevinden we ons in het gunstigste scenario voor lage volatiliteit: de economische groei versnelt en breidt zich uit naar een groot aantal sectoren. In het verleden was de volatiliteit op de markten altijd het laagst wanneer de groei aantrok en nam ze toe wanneer de economie vertraagde, maar nog altijd groeide. Wij verwachten dat de komende kwartalen de groei verder aantrekt (maar wat minder sterk) en de inflatiedruk laag blijft (maar licht toeneemt). Een economie die wat vaart verliest, maar blijft groeien, zou een eerste stap naar meer volatiliteit betekenen zo besluiten de analisten.