Newton IM: welvaartsgroei nu ondergeschikt aan klimaatcrisis, overheden aan zet op COP26

De behoefte aan economisch herstel botst met de wetenschappelijke bevindingen van het laatste IPCC-klimaatrapport, waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijke vermindering van de CO2-uitstoot, aldus Andrew Parry, hoofd duurzaam beleggen bij Newton IM, onderdeel van BNY Mellon Investment Management. Het maatschappelijk verlangen naar meer welvaart moet worden afgewogen tegen de realiteit van klimaatverandering.

Het laatste IPCC-rapport geeft duidelijk aan dat klimaatverandering door de mens wordt versterkt en dat zonder onmiddellijke en snelle vermindering van de uitstoot waarschijnlijk al in het komende decennium verwoestende gevolgen zichtbaar worden. De vraag die regeringen, beleidsmakers, bedrijven en individuen, evenals beleggers zich nu stellen, is wat er kan worden gedaan om een ​​catastrofe te voorkomen.

Het rapport komt op een moment dat de behoefte aan economisch herstel na Covid al is aangewakkerd door biljoenen dollars aan liquiditeit wereldwijd. Deze overvloed aan goedkope schulden heeft geleid tot een versnelling van de economische groei en consumptie, wat op zijn beurt de vraag naar steenkool heeft doen toenemen. Het benzineverbruik in de VS bereikte een recordhoogte in juli1, wat aangeeft dat de pauze in de uitstoot tijdens de pandemie tijdelijk was, redeneert Parry.

Ondanks het feit dat in het ‘2050 Path to Net Zero-rapport’ van het International Energy Agency wordt geconcludeerd dat er geen behoefte is aan verdere investeringen in nieuwe voorraden fossiele brandstoffen, blijven regeringen wereldwijd duizenden vergunningen voor olie- en gasboringen goedkeuren en zijn er bouwplannen voor talloze nieuwe kolenmijnen. Hoewel deze investeringen zeker economisch gewin op korte termijn zullen opleveren, zijn ze volledig in strijd met wat nu een onmiskenbare wetenschap is geworden die in het IPCC-rapport wordt gepresenteerd. Ze lopen ook een acuut risico om toekomstige ‘stranded assets’ te worden.

Met naar schatting 80% van de wereldwijde fossiele brandstoffen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door soevereine naties, kan netto nul alleen worden bereikt als regeringen hun rol volledig vervullen/verantwoording nemen? Dit jaar hebben meer dan 450 beleggers/asset managers met in totaal $41.000 miljard aan beheerd vermogen, waaronder Newton IM, regeringen opgeroepen om de ambitie te verhogen en sneller actie te ondernemen om de klimaatcrisis aan te pakken2.

“Overheidsoptreden is de sleutel om klimaatverandering aan te pakken”

Parry: “Het is duidelijker dan ooit dat retoriek moet worden afgestemd op het geven van de juiste prikkels en ik geloof dat overheidsoptreden de sleutel is om klimaatverandering aan te pakken. Hoewel we de afgelopen jaren enkele dappere toezeggingen hebben gezien, is het duidelijk dat ze hun belofte niet zijn nagekomen.”

Het is aan regeringen om de transitie te stimuleren, omdat het momenteel niet is afgestemd op het doel van 1,5 of zelfs 2 graden Celsius. Een systeemverandering is vereist, en het ideale resultaat van het komende COP 26-forum is een bindend beleid. Dit betekent verplichte prikkels en ontmoedigingen vanuit de overheid.

Overheden moeten sterke prikkels in het systeem aanbrengen om de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en schone energie aan te moedigen en te versnellen. Met de huidige inspanningen zullen de emissie-ambities voor 2030 niet worden gehaald, dus de ontwikkeling moet worden versneld als we verandering willen bewerkstelligen, zegt Parry. We bevinden ons op een potentieel omslagpunt voor hernieuwbare energie - wat betreft kosten, toenemende capaciteit, technologische ontwikkeling en maatschappelijke eisen - en het opnieuw in evenwicht brengen van het speelveld in hun voordeel zal blijvende voordelen opleveren.

De Newton-expert benadrukt dat dit een wereldwijde inspanning moet zijn - dit zal voor sommigen meer uitdagend zijn dan voor anderen. “Momenteel wordt verwacht dat sommige grote opkomende markteconomieën hun maximale uitstoot niet eens zullen bereiken voor 2030. Hoewel een handvol westerse economieën goed werk lijken te hebben verricht bij het verminderen van de uitstoot, vertrouwen velen op offshore-productie, dus het is een ander beeld als we kijken naar emissies op basis van consumptie. Dit is een collectieve uitdaging en er moet een drastische verandering komen in de manier waarop diensten en goederen worden ontworpen, gecreëerd en geleverd.”

Het is duidelijk dat er niet één oplossing is die zowel de klimaatcrisis oplost als de economie uit de Covid-recessie trekt. ESG, groen en duurzaam beleggen alleen zal de klimaatverandering niet stoppen, ondanks het krachtige signaal dat ze afgeven. Betrokkenheid en fel stembeleid zullen cruciaal blijven, maar zonder afstemming op overheidsinstanties lopen we het risico dat we de klimaatdoelstellingen niet halen en de effecten zullen onomkeerbaar zijn.

1 Bloomberg: U.S. Gasoline Demand Soars to Record on July 4 Travel Surge, July 2021
2The Investor Agenda: 2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis