Aandelen hebben het meeste potentieel in 2018

Schroders stelt de verwachtingen voor de groei van de wereldeconomie opwaarts bij naar 3,3%, zo valt te lezen in de Asset allocation views van de Multi- Asset Group van Schroders . Als de verwachting uitkomt dan zal 2018 het jaar zijn waarin de wereldeconomie de sterkste groei sinds 2011 laat zien. De economische groei zal waarschijnlijk ook leiden tot een aantrekkende inflatie, die Schroders op 2,3% stelt en die versterkt wordt door hogere olie- en grondstoffenprijzen.

Schroders gaat uit van drie renteverhogingen door de Fed. Eind 2018 noteert de beleidsrente dan op 2,25%. De ECB zal naar verwachting het opkoopprogramma (QE) in september beëindigen en de Bank of Japan zal doorgaan met haar yield curve control (YCC). In de opkomende markten loop de disinflatie op z’n einde en als gevolg daarvan is er beperkte ruimte voor verruiming in 2018.

Positief over aandelen

Schroders blijft positief over aandelen. De synchrone versterking van de wereldwijde economische groei vertaalt zich in betere bedrijfswinsten. Dit in combinatie met de verwachting dat het wereldwijde liquiditeitsklimaat accommoderend blijft, ondanks verkrappende beleidsaanpassingen door de belangrijkste centrale banken, zou positief moeten uitpakken voor aandelen.

Schroders verwacht dat Amerikaanse aandelen in lijn zullen presteren met wereldwijde aandelen. Ondanks de hoge waarderingen blijven Amerikaanse aandelen concurrerend vanwege een sterk winstmomentum en het fiscale stimuleringspakket dat waarschijnlijk een aanzienlijke verhoging van de bedrijfswinsten zal opleveren. De normalisatie van het monetaire beleid door de Fed zal waarschijnlijk de marge en de winstgevendheid van de onderneming onder druk zetten.

Over Japanse aandelen is Schroders positief, omdat Japanse bedrijven een sterke winstgroei laten zien en de Japanse economie een solide groeimomentum heeft. Daarentegen heeft Schroders Europese aandelen neerwaarts bijgesteld. Naar verwachting zal het tempo van de bedrijfswinstgroei afnemen door de toegenomen tegenwind door de sterkere euro. Dit is met name het geval als de ECB het QE-programma dit jaar verder afbouwt.

(Staats)obligaties kwetsbaar

Schroders is negatief over staatsobligaties. De waarderingen zijn momenteel onaantrekkelijk en de indicatoren geven aan dat het macro-economisch klimaat ongunstig is voor staatsobligaties. Schroders is negatief over Amerikaanse Treasuries en Duitse Bunds maar neutraal over Britse Gilts, Japanse staatsobligaties en in US dollar gedenomineerde obligaties van opkomende markten (EMD).

Grondstoffen genieten van cyclische rugwind

Schroders is in het algemeen positief over grondstoffen, gezien de sterke cyclische omstandigheden en de aanbodzijde-discipline in bepaalde grondstoffensegmenten. Schroders is vooral positief over energie; de visie op goud is neerwaarts bijgesteld tot negatief. Het edelmetaal lijkt duur in vergelijking met de reële prijs. Schroders is neutraal ten aanzien van industriële metalen. Na sterke prestaties in 2017 verwacht Schroders dit jaar voor industriële metalen weliswaar positieve, maar meer gedrukte rendementen. Ten aanzien van agrogrondstoffen blijft Schroders ook neutraal. De prijzen blijven hoge voorraden weerspiegelen en beter dan verwachte weersomstandigheden in 2017 hebben de in de markt aanwezige overvloed verder uitgebreid.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.