Schroders: bitcoinbubble, politieke risico's en goudlokje weg

De analisten Keith Wade, Azad Zangana en Craig Botham van Schroders stelden onlangs drie macrothema’s op een rij die volgens hen in 2018 de markten zullen beïnvloeden.

Keithwadeschroders
Keith Wade

Met het aanbreken van het nieuwe jaar, nemen Wade, Zangana en Botham eerst een stapje terug en kijken zij naar de prestaties van de markten in 2017 en de lessen die getrokken kunnen worden voor het komende jaar. 2017 was vooral een jaar met veel politiek lawaai, maar uiteindelijk hielden beleggers hun zenuwen in bedwang en vonden markten de weg omhoog. De belangrijkste lessen van 2017 zijn volgens hen:

 • De herstelfase van de cyclus kan zeer krachtig zijn. Hoewel deze fase voor het rendement niet de beste fase is, helpt de bevestiging dat de wereld in een reflationaire richting beweegt het risico van seculiere stagnatie te verminderen
 • Politiek risico doet er nog steeds toe. Politieke gebeurtenissen in Europa hadden het feestje in 2017 behoorlijk kunnen bederven. Hoewel de markten het jaar eindigden met sterke prestaties van risicovolle activa, waren de meeste beleggers in het algemeen voorzichtig belegd.
 • Politiek risico kan ook positief zijn voor markten. Veranderingen in landen of regeringen die falen, zijn altijd welkom. Zuid-Afrika, waar dit proces op zijn zachtst gezegd nog altijd gaande is, is hier een goed voorbeeld van.
  Je kunt een land niet via Twitter besturen. Beleggers zouden er goed aan doen zich te concentreren op fundamentals in plaats van op ruis.

  Azadzanganaschroders
  Azad Zangana

  En wat bepaalt dan de richting van de markten in 2018? Wade, Zangana en Botham bespreken het in drie thema’s:

  1. Goudlokje maakt plaats voor reflatie

  De groei-indicatoren voor de wereldeconomie blijven sterk. Economische activiteit viel nog hoger uit dan verwacht. De groei van de Amerikaanse economie kan in het vierde kwartaal uitkomen op 2,8%. In Duitsland piekt het ondernemersvertrouwen en ook Japanse indicatoren zijn sterk. Minder robuust ziet het er in de opkomende markten uit, maar in het algemeen zijn de verwachtingen positief.

  De markten staan voor twee uitdagingen bij deze positieve groei. Ten eerste liggen de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie hoger dan een jaar geleden (3,2% vs 2,8%), het is dus lastiger om positief verrast te worden. Ten tweede gaat de hogere groei gepaard met hogere inflatie en stijgende rentes. Als groei en inflatie stijgen, dan wordt het klimaat meer reflatoir en zullen centrale banken eerder geneigd zijn hun monetaire stimulering af te bouwen. Als de rentestijgingen gepaard gaan met toenemende zorgen over de inflatie, zullen beleggers het einde van expansie gaan inprijzen. Aandelenrendementen worden dan meer afhankelijk van het herstel van de bedrijfswinsten. Dit kan een rotatie veroorzaken naar meer cyclische sectoren en regio’s.

  2. Vaarwel QE

  Hogere inflatieverwachtingen raken ook de obligatierentes, wat nog eens versterkt kan worden door het beëindigen van QE. De ECB zal de rente in de eurozone niet veranderen in 2018, maar wel zal zij het opkoopprogramma halveren van €60 miljard naar €30 miljard per maand vanaf januari en in z’n geheel beëindigen in september. De Fed is al bezig om de balans af te bouwen. De Bank of Japan is dan eind 2018 nog de enige centrale bank die actief verruimt. Het netto resultaat is dat in 2018 de toevloed van liquiditeit naar de markt zal vertragen en vervolgens in 2019 zal gaan krimpen.

  Beleggers zijn verdeeld over de mogelijke gevolgen daarvan. Sommigen denken dat het weinig impact zal hebben. De economen van Schroders menen echter dat het een significant thema wordt met vooral gevolgen voor de obligatiemarkten. De obligatierente zal gaan stijgen, maar niet terugkeren naar het niveau van voor de crisis. Centrale banken hebben nog altijd enige controle over de rentecurve via de korte rente en forward guidance.

  Schroders voorspelt dat het afscheid van QE leidt tot een gematigde opwaartse druk op de obligatierente. De grootste verliezers zullen diegenen zijn die het meeste van QE hebben geprofiteerd. Daarom moeten beleggers letten op tekenen van stress in de met schuld beladen periferie van de eurozone.

  3. Terugkeer van politieke risico’s

  Een van de belangrijkste factoren die aan de goede prestaties van de markten in 2017 ten grondslag lag, is de gunstige uitkomst van de politieke risico’s die vorig jaar speelden. Er is echter geen garantie dat deze trend doorzet in 2018 waarin nieuwe risico’s zich aandienen. De grootste uitdaging zien de economen van Schroders in de VS, waar in november tussentijdse verkiezingen worden gehouden. De kans is aanwezig dat de Republikeinen de meerderheid in het Huis van afgevaardigden verliezen. In dat geval belandt Washington weer in een patstelling.

  Gezien het enthousiasme onder beleggers over de belastinghervormingen van Trump kan dat negatief uitpakken voor de markten. Schroders monitort in hoeverre de invoering van de belastingplannen de populariteit van Trump beïnvloedt en de daarmee samenhangende populariteit van de Republikeinen. Beleggers zullen de opiniepeilingen in de VS nauwlettend in de gaten moeten houden.

  En tot slot, de meest gestelde vraag van 2017: Moet ik Bitcoins kopen?

  Craigbotham
  Craig Botham

  De drie macrothema’s houden allen een zekere waarschuwing voor de toekomst in. Dat is ook niet vreemd na de sterke prestaties van de markten in 2017. Maar beleggers lijken meer bezig met hele andere thema’s: Moet ik nu wel of niet bitcoins kopen?

  Volgens de economen van Schroders heeft de cryptomunt meer weg van een crypto commodity, vergelijkbaar met goud. Na de financiële crisis heeft men het vertrouwen verloren in het bankensysteem. Bitcoin kreeg daarmee trekken van een veilige haven, net als goud. Het mist alleen nog de mate van vertrouwen zoals goud dat geniet. Met de komst van speculanten vertoont de cryptomunt ook de trekken van een klassieke bubbel. De angst om de trein te missen is een belangrijke drijfveer achter de koers. Velen kopen bitcoins in de hoop ze uiteindelijk weer te kunnen doorverkopen aan de volgende koper.

  De vraag voor gewone beleggers is of het barsten van deze ‘bitcoin bubble’ een systeemcrisis kan veroorzaken. Recente beleggers in bitcoins worden zeker met verliezen opgezadeld. Het risico groeit naarmate futures worden ingevoerd. Maar het banksysteem zou robuust genoeg moeten zijn.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.