T. Rowe Price: Piekt de economische groei deze zomer?

Na enkele hobbels op de markten als gevolg van de sell-off op de obligatiemarkt, hebben risicovolle beleggingen de afgelopen maand sterk gepresteerd. Aandelen- en bedrijfsobligatie-indices staan over het algemeen hoger, risicovolle valuta's zijn sterker, de grondstoffenprijzen zijn gestegen en de impliciete volatiliteit op de optiemarkten is grotendeels gedaald. Hoe lang kan deze rooskleurige situatie nog aanhouden?

De belangrijkste bouwsteen van elke beleggingsthese is de conjunctuurcyclus. Nikolaj Schmidt, internationaal econoom bij T. Rowe Price gelooft dat de wereldeconomie zich momenteel aan het begin van de ‘expansiefase’ van de conjunctuurcyclus bevindt. In deze fase houdt het vrijkomen van de inhaalvraag de economische groei boven zijn potentieel en, aangezien de economie niet op volledige capaciteit draait, houden de ongebruikte productiemiddelen de inflatiedruk op afstand (loondruk ontstaat niet wanneer de werkloosheid hoog is).

Bij afwezigheid van inflatoire druk blijft het monetaire beleid accommoderend en worden de centrale banken gedegradeerd tot toeschouwers aan de zijlijn. Dit economische klimaat is gunstig voor de prestaties van risicovolle beleggingen.

Slecht weer op komst?

Er pakken zich echter wolken samen. Het tweede kwartaal van 2021 zal waarschijnlijk het kwartaal worden waarin steunmaatregelen en economische groei hun hoogtepunt bereiken. De sluipende QE onder leiding van het Amerikaanse ministerie van Financiën zal waarschijnlijk het hele kwartaal doorgaan, maar halverwege het jaar zal de kasrekening van het ministerie van Financiën bij de Fed volgens Schmidt uitgeput zijn. Evenzo zullen de uitbetalingen van de steunpakketten van Trump en Biden waarschijnlijk ergens in het tweede kwartaal van het jaar hun hoogtepunt bereiken. Vanuit monetair en budgettair oogpunt kan het niet beter worden dan het nu is.

Bovendien zal het daarmee gepaard gaande groeiherstel, samen met de succesvolle vaccinatie in de VS, waarschijnlijk enkele subtiele veranderingen in de stemming bij de Fed teweegbrengen. Tegen het midden van het jaar zal het waarschijnlijk tijd zijn voor de Fed om haar boodschap aan te passen en aan te geven dat ze is begonnen met de bespreking van de timing en de mechanismen voor het afbouwen van het tempo van de kwantitatieve versoepeling. Schmidt verwacht niet dat de Fed vóór 2022 concrete stappen in die richting zal zetten, maar vanuit het oogpunt van de financiële markten is praten over verkrapping bijna hetzelfde als daadwerkelijke verkrapping.

Groei piekt halverwege dit jaar

Wat de economische groei betreft, verwacht Schmidt dat de wereldwijde groei binnenkort zijn piek zal bereiken, waarschijnlijk ergens halverwege het jaar. De timing van de piek zal afhangen van de heropening van de economieën, en het midden van het jaar lijkt de sweet spot te zijn waar het groei-effect van de heropening van de VS waarschijnlijk zal overlappen met het groei-effect van de latere heropening van de Europese economie.

De groei en de beleidsondersteuning in de dichtstbevolkte economie van de wereld - China - hebben lang geleden hun hoogtepunt bereikt en naarmate het midden van het jaar vordert, verwacht Schmidt dat de beleidsverkrapping in China een steeds grotere tegenwind voor de wereldwijde economische groei zal worden. Het pieken van de groei betekent volgens Schmidt niet dat daarna het doemscenario in gang wordt gezet - hij verwacht dat het wereldwijde groeitempo zich in de tweede helft van 2021 ver boven het potentiële groeitempo zal stabiliseren.

Niet bang voor inflatie(angst)

Schmidt maakt zich minder zorgen over de verwachte versnelling van de inflatie. Hij meent, in overeenstemming met de boodschap van de Fed, dat de inflatiestijging wordt aangedreven door een aantal eenmalige factoren en basiseffecten. Hij ziet geen hardnekkige loon-prijsspiraal die een stevige reactie van de Fed zou uitlokken.

Belangrijker vanuit het oogpunt van de markten is dat, aangezien de Fed het hoofd koel houdt en proactief zowel haar verwachtingen als haar geplande reactie op de inflatiestijging heeft gecommuniceerd, Schmidt niet verwacht dat de markt een inflatieangst ontwikkelt die tot een wanordelijke aanpassing van de koersen zal leiden.

Mooie zomer

Alles bij elkaar genomen ziet het er dus naar uit dat de macro-economische omgeving gunstig is voor het rendement van risicovolle beleggingen tijdens de zomer. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de markt zich zorgen zal gaan maken over de beleidsondersteuning en de groeipiek, maar Schmidt denkt dat het versnelde QE-programma van de Fed deze zorgen tot ongeveer het midden van het jaar beheersbaar zal houden. Zullen er onderweg een paar kleine hobbels in de weg zijn? Vrijwel zeker, maar hij verwacht dat die hobbels, met de kennis van nu, eerder kansen zullen blijken te zijn dan het begin van iets onheilspellenders.