Bereid u voor op stijgende langetermijnrente op Amerikaanse obligaties

De portfoliomanagers van Ethenea verwachten dat de Fed de rente tot 2023 niet zal verhogen. De Amerikaanse langetermijnrendementen zullen echter tegen het einde van het jaar0 stijgen en dat zal een impact hebben op de duratie van obligatieportefeuilles.

Vorig jaar wijzigde de Fed haar monetaire beleidskader en ging ze over op Average Inflation Targeting. Dit houdt in dat de Fed bereid is de inflatie tijdelijk boven haar doelstelling van 2% te laten uitkomen ter compensatie van eerdere perioden waarin de inflatie onderschreden werd. De Fed is niet ontevreden over de huidige stijging van de inflatieverwachtingen, maar beschouwt de huidige inflatiepiek als een voorbijgaand verschijnsel.

De piek is het gevolg van de ongekende beleidsreactie op de Covid-19-pandemie, de sterke stijging van de grondstoffenprijzen, de door de pandemie veroorzaakte verstoringen van de bevoorradingsketen en een zeer belangrijk basiseffect op jaarbasis. Van zodra de wereldeconomie terug het niveau van vóór de pandemie bereikt, zal de economische groei naar alle waarschijnlijkheid opnieuw zijn natuurlijke traject volgen en zou de inflatie opnieuw het pad van vóór de pandemie moeten bereiken.

De Fed verwacht dat de inflatiedynamiek op lange termijn niet zal veranderen. Structurele krachten die in het afgelopen decennium een prominente rol speelden, zoals demografie, globalisering en technologische vooruitgang, zullen op de middellange termijn de desinflatoire druk in stand houden.

"Momenteel verwachten we geen renteverhoging tot 2023," zegt Andrea Siviero, Investment Strategist bij Ethenea. "Het normalisatieproces zal echter waarschijnlijk eerder beginnen, met een vermindering van de maandelijkse activa-aankopen van de Fed (de zogenaamde tapering). Maar ook in dat geval zal de Fed de markten vroegtijdig richting geven."

Impact van stijgende langetermijnrendementen

Gelet op het gestage herstel van de Amerikaanse economie, alsook de hogere inflatiecijfers, is het slechts een kwestie van tijd voordat de Federal Reserve haar activa-aankopen gaat afbouwen, ook al gebeurt dit later dan verwacht.

"De markten zullen op dergelijke stappen voorbereid zijn, aangezien de beleggers hierover al minstens drie maanden discussiëren," zegt Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea. "We zijn er ook zeker van dan de centrale bank van het verleden geleerd heeft en geen tweede 'taper tantrum' zal laten plaatsvinden. Daarom zal een eventuele aankondiging over het terugschroeven van de obligatieaankopen zeker niet tot een liquiditeitscrash leiden."

Op de Amerikaanse markt voor schatkistpapier zal de Fed de dominante speler blijven. Aangezien ze al USD 6 biljoen van de in totaal USD 28 biljoen aan verhandelbare Amerikaanse staatsobligaties bezit, kan ze de markt in haar voordeel sturen. Volker Schmidt: " We verwachten dat de Fed die bedragen uit aflopende effecten voor langere tijd zal herbeleggen."

Een sterk economisch herstel in de VS, het vooruitzicht op verdere fiscale stimuleringsmaatregelen en de huidige overschrijding van de inflatie zouden een verdere stijging van de langetermijnrente in de VS rechtvaardigen. Maar deze argumenten worden ruimschoots gecompenseerd door het ingrijpen van de centrale banken, het feit dat de gestegen rendementen al aantrekkelijk zijn voor buitenlandse beleggers en vooral voor Amerikaanse pensioenfondsen, en de overvloed aan liquiditeit op de Amerikaanse geldmarkten. Dit laatste heeft tot gevolg dat de kortetermijnfinancieringsrente in de VS naar negatief terrein opschuift.

Hoe is het Ethna-DEFENSIV fonds van Ethenea gepositioneerd voor een stijging van het langetermijnrendement in de VS? "Momenteel heeft de obligatieportefeuille van het fonds een gematigde duratie van iets meer dan 5," zegt Volker Schmidt. " Maar volgens ons is het onvermijdelijk dat de langetermijnrendementen tegen het einde van het jaar zullen stijgen.

Een dergelijke beweging zal niet in een rechte lijn plaatsvinden, maar in golven, wat vraagt om actief (duratie)beheer. De huidige golf wijst in de richting van lagere rendementen, althans in de komende weken. Maar de volgende opwaartse beweging moet bij lagere rendementsniveaus beginnen dan de huidige. Als het zover is, zijn we klaar om de duratie opnieuw te verlagen en te profiteren van de stijgende rendementen."