DWS: Inflatie piekt alleen dit jaar

Hieronder vindt u een commentaar van Ulrike Kastens, Europa-econoom bij vermogensbeheerder DWS, in aanloop naar de ECB-vergadering van donderdag:

“De financiële markten speculeren al weken over de monetaire beleidskoers van de ECB. De economische vooruitzichten zijn immers verbeterd en sommige Europese centrale bankiers denken hardop na over een eventuele exit. Wij verwachten niet dat de ECB haar koers nu al wijzigt; het is onwaarschijnlijk dat aan het volledige pakket van het PEPP en de looptijd ervan zal worden gesleuteld.”

"De vraag of het in maart 2021 genomen besluit om het tempo van aankopen in het kader van het PEPP op te voeren in het derde kwartaal zal worden voortgezet, is waarschijnlijk meer omstreden. De ECB koopt momenteel voor ongeveer 80 miljard euro aan obligaties per maand op. Terwijl sommige centrale bankiers de financieringsvoorwaarden in de eurozone zelfs bij een verdere geleidelijke stijging van de rendementen als "gunstig" beschouwen, zullen wellicht sommigen zo’n stijging zoveel mogelijk willen beperken. Dit vereist echter een groter opkoopvolume.

De grote economische onzekerheid geeft wellicht de doorslag, zodat de meerderheid van bestuurders van de ECB uiteindelijk voorstander is van een ongewijzigde hoeveelheid obligatieaankopen in het derde kwartaal.”

“In juni worden bovendien de nieuwe prognoses voor groei en inflatie bekendgemaakt. De huidige ontwikkelingen moeten de ECB nog meer vertrouwen geven in haar visie op de economische vooruitzichten. Dit zou ook tot uiting moeten komen in een lichte verhoging van de groeiprognoses. Wat de inflatie betreft, wordt echter verwacht dat het algemene beeld ongewijzigd blijft.

Hoewel wij op basis van de prijsontwikkelingen in het verleden voor 2021 een aanzienlijke stijging van de inflatie verwachten, gaan wij voor 2022 en 2023 slechts uit van kleine wijzigingen. De ECB zal de stijging van de inflatie waarschijnlijk beschouwen als een tijdelijk verschijnsel dat vraagt om een voortdurende mate van monetaire beleidsondersteuning.”

“Maar zelfs als er deze keer niets verandert, wordt de discussie over de reikwijdte van de noodzakelijke monetaire steun waarschijnlijk intensiever naarmate de pandemie wordt overwonnen. Tegen deze achtergrond zullen de resultaten van de "Strategic Review" in september, waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het toekomstige beleid van de ECB. Om marktverstoringen te voorkomen, zal dan de zeer uitgebreide steun voorzichtig worden afgebouwd. De ECB zal hoogstwaarschijnlijk de gunstige financieringsvoorwaarden handhaven en dus actief blijven op de markt. De piek van de monetaire steun zal waarschijnlijk dit jaar worden bereikt en in 2022 aanzienlijk afnemen.”