Econoom Jeremy Lawson: ‘Houdt vast aan inflatiedoelstellingen’

Jeremylawson
Jeremy Lawson

Centrale banken moeten hun monetair beleid minder afstemmen op de inflatie, zeggen sommige deskundigen, zoals die van de Bank of International Settlements (BIS). Volgens Jeremy Lawson, chief economist van Aberdeen Standard Investments, is dat echter een gevaarlijke optie. Vooruitblikkend op het komend jaar stelt hij dat de centrale banken juist moeten vasthouden aan hun inflatiedoelstellingen. Desnoods gaan ze over op de grootschalige aankoop van reële activa, in plaats van alleen obligaties, of kiezen ze voor ander experimenteel beleid.

Hoofdpunten van Lawsons analyse:

 • Het monetair beleid heeft een keerpunt bereikt nu centrale banken hun uitzonderlijke steunmaatregelen geleidelijk gaan terugbrengen. Maar beleggers verwachten dat de rente laag blijft zolang de inflatie laag is.
 • Van verschillende kanten, onder andere van de BIS, is geopperd om het monetair en rentebeleid van centrale banken los te koppelen van hun inflatiedoelstellingen nu de inflatie zo hardnekkig laag blijft.
 • Lawson stelt dat het “gevaarlijk” is als de centrale banken hun inflatiedoelstellingen inderdaad loslaten. Het zou de inflatie en rente nog langer laag houden en een instrument uit handen slaan om toekomstige recessies op te vangen.
 • Gelukkig blijken de centrale banken niet bereid om hun inflatiedoelstellingen op te geven. Niettemin moeten ze omgaan met de lastige situatie dat de inflatie nauwelijks op de economische conjunctuur lijkt te reageren. De groei blijft beperkt en de rente relatief laag. Als gevolg hiervan zijn verdere beleidsexperimenten onvermijdelijk, vooral als een recessie toeslaat. Tot de opties behoren dan het opkopen van ‘real assets’ in plaats van alleen schuldpapier, het tijdelijk toestaan van een hogere inflatie ter compensatie van de langdurige lage inflatie, of het ontwikkelen van mechanismen die het bestaan van negatieve rente beheersbaar maken.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.