Pimco: Verkoopgolf in opkomende markten is eerder kans dan waarschuwing

Door de teruglopende prestaties van obligaties in lokale valuta’s uit opkomende markten, vrezen sommigen dat het herstel in deze markt vastloopt. Is de underperformance van de afgelopen twee maanden een voorbode? Beleggingsstrateeg Gene Frieda van vermogensbeheerder PIMCO denkt van niet. Mocht zo’n verkoopgolf zich in 2018 nog eens voordoen, dan ziet hij dat eerder als kans dan als waarschuwing.

In een pas verschenen blogartikel legt Frieda uit dat deze markt sterk wordt beïnvloed door de mondiale groei en liquiditeit. Ook stelt hij dat dit marktsegment niet hoeft te worden ondermijnd door de afbouw van de monetaire verruiming, zolang hierbij een goede balans wordt aangehouden tussen financiële stabiliteit en groei-/inflatiedoelstellingen. Daarbij hoeven snelle waardedalingen niet te wijzen op een plotselinge stijging van reële rentes; ze kunnen immers het gevolg zijn van een omslagpunt binnen een geleidelijke terugtrekking van liquiditeit uit opgepompte markten.

Opkomende markten kennen minder cyclische onevenwichtigheden dan voorheen, betoogt Frieda, en hoewel er nog steeds politieke risico’s bestaan, zullen macro-economische gevolgen van geopolitieke onzekerheden waarschijnlijk eerder geleidelijk dan gehaast doorwerken (met uitzondering van Turkije, vanwege de sterke afhankelijkheid van buitenlandse financiering).

Frieda voorziet geen harde landing van de Chinese economie, maar wijst op een andere omstandigheid waar beleggers wel rekening mee moeten houden: de structuur van de markten is veranderd, onder meer door de opkomst van passief beleggen, wat er mogelijk toe kan leiden dat kleine schokken worden uitvergroot. Gelukkig ontstaan hierdoor, zeker in vastrentende markten, genoeg kansen voor actieve beheerders om van te profiteren.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.