Schroders: positief over wereldwijde aandelenmarkten in 2018

2018 belooft een positief jaar te worden voor de wereldwijde aandelenmarkten. Maar er zijn risico’s. Met dermate hoge waarderingen is er weinig marge om fouten te maken, schrijven Alex Tedder, Hoofd aandelen VS en wereldwijd, en Simon Webber, fondsbeheerder bij Schroders in hun Outlook 2018: Global Equities.

De MSCI World index is dit jaar al 18,6% gestegen. Ten grondslag daaraan liggen de economische groei die aantrekt, terwijl de inflatie beperkt blijft. De gesynchroniseerde wereldwijde economische groei vertaalt zich ook in stijgende bedrijfswinsten. Niet onbelangrijk is dat de Europese verkiezingen zonder grote incidenten verliepen, waardoor de politieke risico’s naar de achtergrond verdwenen.

Hoge waarderingen beperken de speelruimte

De beide aandelenspecialisten van Schroders zijn optimistisch over de vooruitzichten voor aandelen, maar ze verwachten wel dat de volatiliteit zal toenemen als de cyclus voortduurt. Een van de grootste risico’s is gelatenheid. De waarderingen zijn hoog ten opzichte van hun langetermijngemiddelden. Er is dus weinig speelruimte als er iets verkeerd gaat. En het risico dat de markten omslaan neemt alleen maar toe.

Leverage knippert oranje

Een andere zorg neemt ook toe en die betreft de schuldenlasten. Sinds het einde van de financiële crisis zijn de schuldenlasten gestegen. Het is nu niet meer de vraag of centrale banken het beleid gaan verkrappen, maar wanneer. Tedder en Webber vrezen dat de markten de negatieve impact van stijgende rentetarieven op de schuldenlasten onderschat. Een van de waarschuwingslichten die knippert is de totale schuld buiten de financiële sector. In plaats van te investeren, hebben veel bedrijven hun balans opgeblazen om aandelen in te kopen of dividenduitkeringen te verhogen. Dat helpt wel de aandelenkoersen op korte termijn, maar is onhoudbaar als de rente gaat stijgen.

Wereldwijd gezien is het beleggingsklimaat nog gunstig en stabiel. In 2017 zijn bedrijven die omzet, winsten en kasstroom weten te verhogen beloond, bedrijven die daarin teleurstelden zijn afgestraft. 2018 lijkt opnieuw gunstig uit te pakken voor stockpickers. Wat zijn de structurele trends die komend jaar een rol kunnen spelen? Online-ontwrichting - De groei van sociale media en online platforms vormen een regelrechte bedreiging voor retail, klassieke media, distributie en traditionele banken. De footprint van nieuwe technologie wordt snel groter en dat biedt kansen bij deze nieuwe bedrijven die deze ontwrichting veroorzaken, of bij de traditionele bedrijven die in staat zijn om te innoveren en concurrerend te blijven. Bedrijven die daartoe niet in staat zijn, zullen vrijwel zeker ondervinden dat het fundament waarop ze zijn opgebouwd met alarmerende snelheid wordt weggevaagd, zoals sommige retailers in de VS en in het VK, maar ook in Nederland, al hebben gemerkt.

Temmen van de grote internetbedrijven - De miljardenboete die de Europese Commissie aan Alphabet oplegde, is waarschijnlijk tekenend voor de veranderende houding van de toezichthouders jegens de grote internetplatforms. Hoewel ze er achteraan hollen, proberen ze meer grip te krijgen op de macht van deze giganten en de impact die ze hebben.

Energietransitie - Schroders verwacht de komende twee decennia een ingrijpende transformatie in de energie- en automotive industrie om de CO2-uitstoot te verminderen. Die transitie zal niet lineair verlopen maar met horten en stoten. Het is belangrijk om toekomstige verliezers te vermijden en winnaars te selecteren.

Beleggers in wereldwijde aandelen kunnen 2018 positief tegemoet treden, maar moeten zich er wel van bewust zijn dat het optimisme op dit moment op grote schaal op de financiële markten wordt gedeeld. Net zoals uitbundigheid irrationeel kan worden, hebben de fundamentals het uiteindelijk voor het zeggen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.