Schroders: Hogere groei en lagere inflatieverwachtingen voor BRICs in 2018

Een aantal positieve bijstellingen van de groeivooruitzichten voor de BRIC-landen hebben het economisch plaatje voor deze landen flink doen opklaren in het laatste kwartaal van 2017. Met uitzondering van India vallen de groeicijfers hoger uit en de inflatie lager. Door de eveneens herziene verwachtingen voor de ontwikkelde markten zullen de vooruitzichten voor 2018 verder opwaarts kunnen worden aangepast door een verbetering van de wereldhandel. Hogere olieprijzen zullen inflatiedruk geven, maar het zal niet voldoende zijn om de geboekte winst bij het terugdringen van de structurele inflatie in de opkomende markten ongedaan te maken, schrijft Craig Botham, econoom opkomende markten bij Schroders .

Grote hervormingen blijven uit in China

In China is het business as usual. Het Partijcongres in oktober was vooral een politieke aangelegenheid en leverde geen hervormingen op ten aanzien van de economische en financiële stabiliteit van het land, de schuldenberg, de economisch verstorende werking van staatsbedrijven en de overcapaciteit. De groeiverwachting voor 2018 is licht naar boven bijgesteld: 6,4%. Voor 2019 verwacht Botham een groei van 6,3%. Bij gebrek aan economische hervormingen valt een vertraging in de groei niet uit te sluiten. Hoewel er nog geen serieuze pogingen zijn ondernomen om de schuldenberg af te bouwen, beperken de autoriteiten de kredietverlening wel meer.

Maatregelen om de milieuvervuiling tegen te gaan, kunnen in Q4 2017 en Q1 2018 de productie raken en daarmee de economische groei. De centrale bank van China heeft wellicht naar aanleiding hiervan voor januari 2018 verruimende maatregelen aangekondigd. Met name de kredietvoorziening aan achtergestelde sectoren moet een stimulans krijgen als compensatie voor krappere liquiditeitsvoorwaarden in 2018. Maar de maatregelen creëren geen significant ruimer monetair beleid.

India opnieuw het buitenbeentje

India is opnieuw het buitenbeentje van de BRIC-landen. De groeicijfers worden weer neerwaarts bijgesteld. Enig herstel werd verwacht na de tegenvallende cijfers over Q1 en Q2 2017 die veroorzaakt werden door de demonetisatie en de invoering van de BTW. Nu dat uit de weg is, kan het momentum dan weer aantrekken, vraagt Botham zich af. Een positieve ontwikkeling is het plan om de publieke bankensector te herfinancieren. Mogelijk stimuleert dat de kredietverlening. De kredietgroei bedraagt momenteel 7%. Maar kredietverlening heeft geen effect zonder de vraag naar kredieten. En met een groeivertraging ziet dat er minder hoopvol uit. Maar in combinatie met een nieuwe faillissementsregeling voor banken en de aanpak van slechte leningen, ziet Botham ruimte voor herstel van de kredietgroei en daarmee herstel van de economische groei vergeleken met de teleurstellende niveaus van 2017. Hij verwacht dat de groei zal aantrekken tot in 2019. De inflatie beweegt intussen laag, de centrale bank streeft naar een inflatie rond de 4%.

Politieke onrust hoort gewoon bij Brazilië

Brazilië blijft een politiek broeinest. In oktober 2018 staan er presidentsverkiezingen op de rol met een uiterst onzekere uitkomst. De economische groeiverwachting staat nu los van het politieke verloop, de verkiezingen zullen ook een niet al te grote invloed hebben op 2018. In 2019 zal de impact van de verkiezingen voelbaar worden. Ondanks al die onzekerheid trekt de groei van de Braziliaanse economie aan. Na de diepe recessie keert de trendgroei terug. Botham voorspelt een groei van 2,5% in 2018. De inflatie is opvallend gedaald, van 10,7% aan het begin van 2016 tot de huidige 2,7% op jaarbasis. De diepe recessie en het behoudende monetaire beleid hebben daaraan bijgedragen. Maar ook de structurele hervormingen van de economie en de sterke munt hielpen mee.

Lagere inflatie Rusland biedt ruimte voor renteverlagingen

Het economisch herstel van Rusland ligt nog op koers. De gestegen olieprijs draagt bij aan het momentum. Toch viel de industriële groei terug naar 1,2% in het derde kwartaal. De Russische oliesector heeft last van de beperkingen die zijn opgelegd door de OPEC. Dat heeft effect op de reële activiteit. De inflatie neemt verder af. De desinflatie in Rusland is nog indrukwekkender dan in Brazilië. In 2015 bedroeg de geldontwaarding nog gemiddeld 15,5%, nu is dat 2,7% en nog steeds dalende. Dat biedt de centrale bank ruimte voor verdere renteverlagingen. Botham voorspelt een daling van de rente tot 7% in 2018. De inflatie zal binnen een acceptabele bandbreedte blijven bewegen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.