Vanguard: Waarom nadenken over een marktdaling loont

Nadenken over marktdalingen doet niemand graag, maar het zorgt er wel voor dat je niet vergeet waarom het belangrijk is om een langetermijnbelegger te zijn en strategisch te beleggen. Op die manier ben je het beste voorbereid op wat voor omstandigheden dan ook.

Nu is het misschien wel een bijzonder goed moment om hier aandacht aan te schenken, omdat de aandelenmarkten wereldwijd op een historisch hoogtepunt staan en er tegelijkertijd overal onzekerheid heerst. Het is beter om nu een vinger aan de pols te houden dan pas op het moment wanneer de markten dalen en de emoties hoog oplopen.

Misschien vraag je je af: moeten beleggers worden klaargestoomd voor het vooruitzicht van een marktdaling? Het korte antwoord is nee - en ja. "Nee" omdat niemand kan voorspellen hoe de markten de komende dagen, weken of zelfs maanden zullen presteren. "Ja" omdat bekend is dat aanzienlijke dalingen een vast gegeven zijn in beleggen. Gedisciplineerde beleggers accepteren dit en houden standvastig vast aan hun doelstellingen om de incidentele stormen te doorstaan.

Gemengde signalen economie en markten

De meeste grote economieën hebben nog steeds te kampen met de Covid-19-pandemie. Het begrotings- en monetaire beleid blijft de komende maanden ondersteunend. Naarmate de pandemie wordt teruggedrongen en de economische activiteit navenant aantrekt, verdwijnt deze steun en dat heeft gevolgen voor de economie en de financiële markten.

De centrale banken hebben te kennen gegeven dat zij voornemens zijn de rente tot ver na 2021 laag te houden, maar de markten, vooruitziend als zij zijn, houden rekening met renteverhogingen. Dit betekent dat de lage rente, die heeft bijgedragen tot hogere aandelenwaarderingen, weer gaat stijgen.

De beursindexen in veel ontwikkelde markten zijn redelijk gewaardeerd, maar wel aan de bovenkant van Vanguards schattingen van de reële waarde. De Standard & Poor's 500 Index van toonaangevende Amerikaanse aandelen eindigde bijvoorbeeld eind 2020 op een recordhoogte en deed dat in de eerste weken van 2021 al acht keer. De volatiliteit die gepaard ging met recente speculaties in een handvol aandelen en zelfs in grondstoffen, maakt de onzekerheid alleen maar groter.

De waarde van langetermijnbeleggen

Bij Vanguard houden we ons niet bezig met het voorspellen van de volgende bewegingen van de markten. Maar het is wel onze taak beleggers voor te bereiden op succes op de lange termijn. En dat betekent dat we beleggers helpen zich te focussen op de dingen die ze zelf in de hand hebben, zoals het hebben van duidelijke, passende beleggingsdoelen, het spreiden van portefeuilles over verschillende soorten beleggingen en regio's; het laaghouden van beleggingskosten en het hanteren van een langetermijnvisie.

In Vanguard's Principles for Investing Success wordt op elk van deze principes dieper ingegaan. In een tijd als deze zou ik vooral aan het laatste aandacht besteden: het vasthouden aan je langetermijnvisie.

Zoals de illustratie hieronder laat zien, is marktvolatiliteit een vast gegeven voor beleggers, en dat geldt ook voor marktdalingen. De grafiek toont de prestaties van de aandelenmarkt over een periode van bijna 40 jaar, met stijgende en dalende aandelen in die periode, maar met een algemene opwaartse trend. De markt beloont gedisciplineerde beleggers met een langetermijnvisie.

Dat is een goede leidraad, ongeacht of er een neergang in het verschiet ligt of niet.

Volatiliteit msci world