T. Rowe Price: Vijf redenen waarom lokale EM-obligaties nu interessant zijn voor beleggers

 • De valuta’s van opkomende markten (EM) worden sterker door stijgende waardering en de mogelijkheid van een omslag in de Amerikaanse dollarcyclus.
 • Lokale EM-obligaties bieden een reëel inkomenspotentieel in een klimaat van zeer laag en negatief renderende obligaties in de ontwikkelde markten.
 • Kortere looptijden en potentiële instroom van beleggers zijn ook gunstig voor lokale EM-obligaties.

  Andrew Keirle, Portfolio Manager, Emerging Markets Local Currency Bond Strategy, bij T. Rowe Price ziet sterke kansen in lokale EM-obligaties. De rendementen van een aantal lokale EM-obligatiemarkten behoren tot de hoogste in vastrentende waarden, terwijl de EM-valuta's aantrekkelijk gewaardeerd zijn en klaarstaan om te profiteren van de Amerikaanse dollarcyclus, die mogelijkerwijs zal omslaan. Hieronder geeft hij vijf redenen aan die volgens hem de argumentatie voor deze soms ondergewaardeerde beleggingscategorie ondersteunen.

  1. Aantrekkelijke waarderingen EM-valuta's

  EM-valuta's zien er volgens Keirle aantrekkelijk uit. De meerjarige dollar-bull run heeft de waardering van EM-valuta’s aanzienlijk verlaagd. Dit suggereert dat er voldoende ruimte is voor EM-valuta's om op de middellange termijn te appreciëren ten opzichte van de dollar. Om dit te laten gebeuren zal er echter een katalysator moeten zijn voor de verzwakking van de Amerikaanse dollar.

  2. Dollarzwakte is een potentiële game changer voor lokale EM-obligaties

  De Amerikaanse dollar lijkt op een kantelpunt te zijn aanbeland. Verschillende indicatoren, waaronder een zeer accomoderende Federal Reserve, grote interne en externe onevenwichtigheden en de waarschijnlijkheid van een traag en volatiel economisch herstel van de Amerikaanse economie, wijzen op dollarzwakte in de toekomst. In een dergelijk scenario zouden de EM-valuta's eindelijk het tij kunnen keren en in waarde kunnen stijgen ten opzichte van de dollar. Voor lokale EM-obligaties is de appreciatie van EM-valuta gunstig. Waarom? Het rendement van lokale EM-obligaties bestaat uit drie delen: een rentecomponent, een prijscomponent en een valutacomponent. Wanneer EM-valuta's sterker worden ten opzichte van de dollar, zal de valutacomponent positief bijdragen aan de prestaties van lokale EM-obligaties.

  3. Een zeldzame bron van rendement uit vastrentende waarden in deze tijd

  Voor beleggers biedt de lokale EM-schuld een zeldzame bron van inkomsten op het gebied van vastrentende waarden. Aangezien de grote centrale banken naar verwachting nog enige tijd een accommoderend beleid zullen voeren, is het onwaarschijnlijk dat dit beeld op korte termijn wezenlijk zal veranderen. Tegen deze achtergrond zal het veiligstellen van het rendement waarschijnlijk steeds belangrijker worden.

  4. Aantrekkelijke looptijden

  Het is niet alleen rendement dat gunstig afsteekt, ook de kortere looptijd van lokale EM-obligaties is gunstiger dan die van de ontwikkelde markten, waar de looptijd van de uitstaande schuld langer is. Waarom is dit een aantrekkelijk kenmerk? Omdat hoe langer de looptijd, hoe groter de potentiële volatiliteit en de gevoeligheid voor veranderingen in de rente.

  5. Genoeg ruimte om de instroom van beleggers te absorberen

  Lokale EM-obligaties zijn nog steeds herstellende van de sell off in maart. De uitstroom van beleggers is nog niet volledig terugverdiend, in tegenstelling tot EM-bedrijfs- en staatsobligaties in harde valuta, die zich meer substantieel hebben hersteld. Dit betekent dat er nog steeds voldoende ruimte is om instroom van beleggers te absorberen - en gezien het feit dat de beleggingscategorie al enkele jaren relatief onderbelegd is, is er nog een lange weg te gaan voordat er bezorgdheid ontstaat over een te grote instroom of zeepbelvorming.

  Rekening houdend met deze vijf factoren is Keirle van mening dat lokale EM-obligaties zeer aantrekkelijk zijn. Hij meent dat er meer is dan alleen een aantrekkelijk rendementsverhaal; looptijden van lokale EM-obligaties en waarderingen van EM-valuta's zijn ook ondersteunend. Maar het is belangrijk om een langetermijnvisie te hebben omdat lokale EM-obligaties, zoals de meeste risicovolle activa, kwetsbaar zijn in perioden van risicomijding. Voorlopig ziet het pad voor risicovolle activa er echter wat gunstiger uit nu het Amerikaanse verkiezingsrisico uit de weg is en er vooruitgang wordt geboekt met het coronavirusvaccin.

  Michel van Mazijk, hoofd T. Rowe Price Nederland, denkt dat deze beleggingscategorie ook aantrekkelijk is voor pensioenfondsen die binnen hun obligatieportefeuille naar alternatieven zoeken. "EM-obligaties in lokale valuta hebben natuurlijk specifieke risico's, maar het risicorendementsprofiel is aantrekkelijk, zeker op dit moment bij een verzwakkende dollar. Ook uit diversificatieoverwegingen is het zinvol om naar 'opkomende obligaties' in lokale valuta te kijken."