Energietransitie heeft baat bij Biden, maar is er niet afhankelijk van

De verkiezing van Joe Biden als president van de VS plaveit de weg voor een meer gecoördineerde benadering van de klimaatproblematiek, meent Mark Lacey, hoofd commodities bij Schroders .

Marklacey
Mark Lacey
Biden in het Witte Huis zorgt voor een positief momentum voor de energietransitie. Hij zegt de aanpak van de klimaatverandering en duurzame energie een warm hart toe te dragen. Mochten de Republikeinen de meerderheid in de Senaat behouden, dan beperkt dat de groene ambities van de Democraten. Maar het succes van de energietransitie is nooit afhankelijk geweest van de president of de samenstelling van het Congres. De afgelopen jaren werd de meeste vooruitgang geboekt door de individuele staten.

Energie wind en zon

De Grote Drie gaan voor groen

Biden streeft CO2-neutrale elektriciteitsopwekking na in 2035 en het hele land moet in 2050 CO2-neutraal zijn. De EU heeft dezelfde doelstelling voor 2050 en China voor 2060. Voor het eerst streven de drie grote economieën een klimaatneutrale toekomst na. Samen zijn zij goed voor 55% van de totale CO2-uitstoot.

Biden laat de VS opnieuw toetreden tot het Klimaatakkoord van Parijs. Zijn presidentschap kan leiden tot een meer samenhangende visie op de energietransitie tussen federale overheid en staten. Veel Amerikaanse staten hebben hun eigen klimaatdoelen geformuleerd en hebben niet op de federale overheid gewacht. Daarnaast zijn individuele bedrijven toegewijd aan verduurzaming. Voor veel staten en bedrijven is het een kwestie van economische afwegingen. Er is ondertussen kostenpariteit tussen duurzame en fossiele energiebronnen.

Biden trekt de buidel open

Biden heeft het plan om 2 biljoen dollar aan overheidsgeld in duurzame energie en het milieu te investeren. Het is de vraag wat er van verwezenlijkt wordt, maar Lacey verwacht een focus op elektrisch vervoer en hervorming van de belastingen voor wind- en zonne-energie. Ook zal Biden vergunningen verlenen voor offshore windenergie. Zonder een Democratische meerderheid in de Senaat, blijft het wel sturen op compromissen. Maar beide partijen nemen al initiatieven in de energietransitie.

Groene trend is niet afhankelijk van Witte Huis

Schroders betoogt al langer dat er drie factoren zijn die de energietransitie bevorderen: politieke wil, economie en consumentenvraag. Steun vanuit het Witte Huis zal met name de politieke wil ten goede komen. De energietransitie is een structurele langetermijnverandering, die niet van één persoon afhangt. Het is een lange reis op weg naar een energietransitie op wereldniveau, die niet afhankelijk is van de veranderingen in de Amerikaanse politiek.