M&G: CO2-uitstoot alle assets onder beheer in 2050 naar nul

Met nog een jaar te gaan tot de volgende klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) legt M&G zich toe om de CO2-uitstoot van alle assets die het onder beheer heeft in 2050 tot nul te reduceren. Daarmee voldoet M&G aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast streeft de vermogensbeheerder naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030.

Als langetermijnbelegger bekrachtigt M&G bovendien de oproep van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures aan bedrijven om meer openheid te geven over de klimaatrisico’s die ze lopen. M&G zal vanaf volgend jaar volgens de richtlijnen van de TCFD rapporteren.

John Foley, Chief Executive van M&G: "Als grote vermogensbeheerder zetten we ons in voor een duurzame toekomst. Klimaatverandering vormt immers een van de grootste bedreigingen voor onze planeet is. Het ligt dus voor de hand dat M&G zich achter de COP26-agenda schaart. Met onze wereldwijde beleggingen en de manier waarop wij werken en met bedrijven in gesprek gaan, helpen we mee aan een CO2-arme economie."

Stefan Cornelissen, hoofd M&G Netherlands: "Als beleggers kunnen we een positieve verandering teweeg brengen in onze samenleving en het milieu, zowel hier in Nederland als in de rest van de wereld. Met onze ambitieuze nieuwe doelstellingen voor een netto CO2-uitstoot van nul, zet iedereen bij M&G zich in voor een duurzamere toekomst."