AXA IM: Beurzen verwerken resultaat Trump beter dan verwacht

President Donald Trump en zijn Republikeinse partij hebben het beter gedaan in de Amerikaanse verkiezingen dan op voorhand verwacht. Financiële markten wegen vooral af wat dit betekent voor het begrotings- en monetaire beleid.

Dit stellen David Page, hoofd macro-research, en Chris Iggo, CIO Core Investments, van AXA Investment Managers in een reactie op de verkiezingen. Omdat de race om het presidentschap zo nek-aan-nek gaat, verwachten ze dat het pas later deze week uitgemaakt zal zijn of Trump of toch zijn Democratische tegenstrever Joe Biden de winnaar wordt.

Wat wel al duidelijk lijkt, is dat niet een van de partijen zowel het presidentschap als het Congres zal domineren. In het Huis van Afgevaardigden stevenen de Democraten af op een meerderheid, maar de Senaat lijkt de kant van de Republikeinen op te gaan. Dit betekent dat wie er ook president wordt te maken krijgt met een verdeeld Congres en beleidswijzigingen moeilijker zal kunnen doorvoeren.

‘De reactie van de financiële markten is veelzeggend’, aldus Page. In aanloop naar de verkiezingen liep de kapitaalmarktrente op. Maar het rendement op Amerikaanse staatsleningen is weer wat gezakt, nadat de kans op door Democraten voorgestane extra overheidsuitgaven afnam. Ook de aandelenmarkten maakten een draai. Nadat ze aanvankelijk de kansen op belastingverhoging uitprijsden, kwamen koersen onder druk vanwege het vooruitzicht van een betwiste uitslag.

Voor de economie zijn de gevolgen volgens macro-econoom Page ‘tweeledig’. Aan de ene kant gaan de groeivooruitzichten omlaag, omdat er minder overheidsstimulering inzit. Aan de andere kant betekent dit dat de Federal Reserve zal reageren met langer ruim monetair beleid. Ook zal de centrale bank klaar staan om de markten te steunen in het geval van grote onrust.

CIO Iggo ziet ook de kans op een scenario van hogere groei en rente van tafel gaan. Hij waarschuwt voor voortzetting van het Trump-beleid dat weinig doet aan de beheersing van de Covid-19 pandemie, wat het sentiment voor sectoren als detailhandel en toerisme drukt. De overheid zal verder niet harder optreden tegen de marktmacht van de grote techbedrijven, waar Biden op hintte.

Iggo verwacht dat het ruime Fed-beleid gunstig zal zijn voor obligatiemarkten. Bedrijfsobligaties kunnen profiteren van een ‘zoektocht naar rendement’. High yield-obligaties noemt hij aantrekkelijk.