Amerika op een kruispunt

Hoe bepalend zal de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn voor domeinen zoals fiscale stimuli, fiscaal beleid en handelsrelaties ? En wat zal de impact zijn voor beleggers ? De visie van toonaangevende fondsbeheerders bij Lazard Asset Management.

Belang van de verkiezingsuitslag

Ron temple
Ron Temple
Ron Temple, Head of US Equities, Co-Head of Multi-Asset : Het meten van de kortetermijnreactie op een verkiezing is erg moeilijk, en uiteindelijk niet zo belangrijk. Waar het echt om gaat is: wat is op langere termijn het vooruitzicht voor bedrijven om winst te maken ? Het belangrijkste scenario om rekening mee te houden is een "blauwe golf", waarbij de Democraten de controle over het Huis, de Senaat en het Witte Huis winnen.

Ik denk dat een blauwe golf het begin kan zijn van een grote structurele verschuiving op de markten. Als de Democraten in een vroeg stadium voorrang geven aan een investeringsinitiatief van 2 tot 3 biljoen dollar voor infrastructuur en klimaat, dan zouden we een fiscale impuls kunnen zien die ongeëvenaard is sinds de Tweede Wereldoorlog. In dit scenario zullen de groei- en inflatieverwachtingen waarschijnlijk stijgen, wat zou leiden tot een scherpere stijging van de Amerikaanse rendementscurve. Naarmate de groei versnelt, zal het herstel zich uitbreiden naar meer sectoren van de economie, waardoor de beleggers meer keuzemogelijkheden krijgen van aandelen waarvan de omzet en de winst kunnen groeien. T

egelijkertijd impliceren hogere lange rentevoeten een hogere disconteringsvoet op toekomstige kasstromen, wat ten koste kan gaan van de waardering van bedrijven waarvan de aandelenkoers bepaald wordt door kasstromen die ver in de toekomst worden verwacht, in vergelijking met aandelen met kortetermijncashflows.

Dit zou kunnen leiden tot een grote rotatie weg van groei- en momentum aandelen die in de toekomst mogelijk een hoog rendement zouden kunnen genereren, naar aandelen die al een hoog rendement opleveren. Maar dit scenario is geen uitgemaakte zaak.

Opkomende markten

Arif Joshi, Portfolio Manager/Analyst on Emerging Markets Debt: De consensus, waar ik het mee eens ben, is dat de onmiddellijke reactie op een zege van Trump positief is voor de koersen van Amerikaanse aandelen, vanuit de verwachting van een hogere groei als gevolg van de voortdurende deregulering, een voortzetting van de belastingverlagingen en een extra stimulerende maatregelen. Bij een zege van Biden wordt het precies het tegenovergestelde. Ik verwacht dat Amerikaanse aandelen dan zullen zakken omdat men hogere belastingen verwacht, meer regulering en een lagere winstgevendheid van de bedrijven.

Maar dat zal alleen maar de onmiddellijke reactie zijn. We verwachten dat de groei in de VS volgend jaar aanzienlijk zal toenemen, ergens tussen de 4%-5%, onder invloed van de monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen die beide kandidaten waarschijnlijk zullen uitvaardigen. We verwachten dus dat de Amerikaanse risicodragende activa de komende 3-6 maanden zullen stijgen onder zowel een Biden- als een Trump-regering.

Voor activa van opkomende markten zal de impact van verkiezingsuitslag wel meer uiteenlopend zijn. Een regering onder Biden zal duidelijk goed zijn voor de opkomende markten, terwijl een regering van Trump absoluut slecht zal zijn.

Het is belangrijk om weten dat Biden geen Bernie Sanders of Alexandria Ocasio-Cortez is. Het gaat hier niet om extreem links versus extreem rechts; het gaat hier om de meest gematigde Democraat versus een rechtsgeoriënteerde president. De markten weten dat de goksites en de kwantitatieve modellen Biden een duidelijke winstkans geven en toch crasht de S&P niet. De 10-jarige rente gaat niet omhoog. De markt laat weten dat het over het algemeen snor zit met de twee kandidaten.

Verschillen

Yvette Klevan, Portfolio Manager/Analyst on the Global Fixed Income team: Ik ben erg enthousiast over het potentieel voor sommige van de voorgestelde infrastructuuruitgaven, met name enkele van de groene infrastructuurprogramma's die door de Democraten worden gepromoot. Met zoveel geld dat wordt uitgegeven en een nulrente, is er nooit een beter moment geweest om te streven naar de ontwikkeling van goedkope hernieuwbare energiecapaciteit en het aanpakken van milieuproblemen op andere manieren, zoals het efficiënter maken van gebouwen. Met alle ontslagen die het land heeft meegemaakt, is het een enorme kans om nieuwe beroepen te creëren, een nieuwe binnenlandse industrie op te zetten die zich op hernieuwbare energie richt, het omscholen van veel mensen en het terugbrengen van banen naar de VS.

John Senesac, Portfolio Manager/Analyst on the US Fixed Income team: Ik denk dat er op het vlak van overheidsfinanciën twee belangrijke domeinen zijn : infrastructuur en gezondheidszorg. De financiering van infrastructuur heeft een achterstand van meer dan tien jaar, en dat moet op de een of andere manier worden aangepakt. Ik denk dat de uitgaven voor infrastructuur in dit scenario zullen worden geleid door milieuoverwegingen en dus door duurzaamheid. De gezondheidszorg is het tweede gebied om naar te kijken, en hoewel het moeilijk te voorspellen is, zou men kunnen beargumenteren dat een Democratische overwinning bepaalde ziekenhuizen kan redden.

China

Nick Bratt, , Portfolio Manager/Analyst on the Global Thematic Equity team: Naar mijn mening is de positie van China in de wereld de belangrijkste existentiële vraag waarmee de ontwikkelde landen de komende 50 jaar geconfronteerd zullen worden. Ik denk dat we ons al in een nieuwe Koude Oorlog bevinden. Een van de weinige zaken waarover we het met elkaar eens zijn, is de bedreiging die China vormt voor de liberale democratische wereld - niet alleen voor de VS, maar ook voor Japan, India, Australië en andere kapitalistische liberale democratieën.

Mijn gevoel is dat een regering onder Biden zal proberen te onderhandelen over vreedzame regelingen - enerzijds door verdragen met andere landen af te sluiten en anderzijds door in te zien waar we een redelijke modus operandi kunnen vinden om geschillen op te lossen. Als Trump wordt herkozen, zullen we een voortzetting van zijn agressieve aanpak krijgen.

Multilateraal engagement

Ron Temple: Onder Biden zouden de VS waarschijnlijk opnieuw in contact komen met bondgenoten om nauwer deel te nemen aan multilaterale instellingen zoals de NAVO, het klimaatakkoord van Parijs, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie. Multilateraal engagment is iets waarmee beleggers moeilijk rekening kunnen houden. Mocht de WTO morgen niet bestaan, kan ik u dan vertellen hoeveel winst een bepaalde onderneming zou mislopen? Nee. Maar ik kan u wel zeggen dat de wereldwijde multilaterale instellingen zeer belangrijk zijn geweest voor het creëren van een wereldwijd handelskader, voor het bewaren van de vrede gedurende generaties en voor het aanpakken van de wereldwijde uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg en het klimaat.

Deze instellingen hebben een stabielere, voorspelbare achtergrond gecreëerd waartegen bedrijven en consumenten belangrijke economische beslissingen kunnen nemen. Zonder twijfel hebben zij een rol gespeeld bij het verlagen van de kapitaal- en disconteringskosten in de Verenigde Staten en daarbuiten. Door het belang van deze instellingen te herbevestigen en ze in sommige gevallen te hervormen, zouden deze instellingen zeer positief kunnen zijn voor de groei en voor de beleggers, als ze op de juiste manier worden behandeld.