Robeco: Tweede coronagolf stopt economisch herstel niet

De tweede golf aan coronabesmettingen zal het economisch herstel na de klap van de eerste golf niet stoppen, maar slechts vertragen. Dat schrijft Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities bij vermogensbeheerder Robeco.

Fedeli constateert dat, na de eerste schok, de macrocijfers in het derde kwartaal positief verrasten in vergelijking met de zeer sombere verwachtingen. Fedeli: “De markt vreest nu dat het momentum van het herstel afneemt en dat de positieve verrassingen voorbij zijn. Maar markten zijn wellicht overbezorgd.”

Het aantal Covid-19-gevallen is weliswaar aanzienlijk gestegen, maar dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een aanzienlijke toename van de beschikbaarheid van tests. “Het sterftecijfer is aanzienlijk gedaald, omdat kwetsbare individuen, medici en overheden meer kennis hebben van hoe ze met de ziekte moeten omgaan”, schrijft de Robeco-specialist. Er is bovendien een groeiend aantal effectieve therapieën, waarvan er twee al zijn goedgekeurd voor Covid-19.

Steun voor wereldwijde aandelen

Fedeli blijft derhalve bij het basisscenario van Robeco: de wereldeconomie herstelt, zij het langzamer dan in het derde kwartaal. Het monetaire beleid zal onder het economische momentum blijven ondersteunen, terwijl het begrotingsbeleid ook een helpende hand zal bieden. “Al met al betekent dit steun voor wereldwijde aandelen, vooral omdat het winstrendement op basis van de huidige waarderingen overtuigend blijft in het huidige klimaat van lage rentetarieven”, besluit de Robeco-specialist.