BlackRock: Smallcaps profiteren als Biden wint

In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen houdt BlackRock vooral in de gaten wat de kandidaten zeggen over het begrotingsbeleid. Dit beleid moet de Amerikaanse economie immers door de coronacrisis loodsen. Als de Democraten zowel de president leveren als een overwinning behalen in de Senaat, zal de overheid grootschalige investeringen willen doen in schone energie, infrastructuur, transport en in huisvesting. Dit betekent echter ook dat de belastingen omhoog gaan. Een overwinning van Biden met een door de Republikeinen gecontroleerde Senaat zou leiden tot veel minder ambitieuze investeringsplannen en een rem op belastingverhogingen. Het nettoverschil in begrotingsuitgaven tussen bovenstaande scenario’s is enkele procentpunten van het bbp, schat BlackRock in. Als Trump wint, liggen de uitkomsten er ergens tussenin.

De verkiezingsuitslag zal gevolgen hebben voor de belangrijkste geopolitieke risico’s die BlackRock volgt, schrijft de vermogensbeheer in het wekelijkse marktcommentaar. Een overwinning van Biden betekent in beide scenario's waarschijnlijk dat er op korte termijn een terugkeer naar een meer voorspelbaar handels- en buitenlandbeleid zal komen, wat de activa van opkomende markten en het risicosentiment onderstut. Biden zal verder als president het klimaatbeleid onmiddellijk weer op de agenda zetten en de VS weer laten toetreden tot het Akkoord van Parijs.

In een democratisch sweep-scenario zouden beleggers bijvoorbeeld hogere belastingen en strengere regelgeving in evenwicht moeten brengen met meer uitgaven en een voorspelbaar buitenlandbeleid. Vastrentende waarden en de toppositie op de aandelenmarkten worden het hardst geraakt. De langetermijnrente wordt wellicht opgedreven en dit kan leiden tot een steilere rentecurve voor schatkistpapier. Binnenlandsgeoriënteerde beursfondsen, waaronder smallcaps, zouden het meest kunnen profiteren, terwijl grootbedrijven te maken krijgen met hogere belastingen en strengere regelgeving. BlackRock bereidt zich voor op een hoger inflatiebeleid en versterkt de strategische onderweging in nominale posities in staatsobligaties uit ontwikkelde markten. De aardverschuiving richting duurzaam beleggen houdt aan, ongeacht het resultaat, maar zal onder een democratisch sweep-scenario versnellen.