BlackRock: Hogere inflatie nog niet in de koersen verwerkt

De inflatie kan best eens gaan oplopen, denken de experts van het BlackRock Investment Institute (BII). In hun weekbericht wijzen ze drie factoren aan die de inflatie op middellange termijn kunnen opdrijven: stijgende productiekosten, nieuwe monetaire beleidskaders die hogere inflatieniveaus toelaten en meer politieke druk om de rente laag te houden vanwege de hoge begrotingstekorten. Dit biedt kansen voor beleggers, mits ze tijdig instappen, stelt het BII.

Nadat de inflatieniveaus tien jaar lang onder de doelstellingen van de centrale banken zijn gebleven, rekent het BII tussen 2025 en 2030 op een jaarlijkse groei van de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) van gemiddeld 2,5% tot 3%. Dat is boven de 2%-doelstelling van de Fed (de CPI-inflatie heeft de neiging om boven de PCE-index die de Fed als inflatie-indicator hanteert te blijven).

Hogere productiekosten door covid

Dit komt volgens het BII vooral door stijgende productiekosten als gevolg van de coronacrisis. Contact-intensieve diensten worden duurder, terwijl het terughalen van productie bij het herinrichten van toeleveringsketens tot hogere looneisen van binnenlandse werknemers leidt, vooral waar de politieke slinger in de richting van het bestrijden van ongelijkheid zwaait. Grote bedrijven zoals de tech-reuzen hebben door hun dominante marktaandeel meer mogelijkheden om hogere kosten door te berekenen aan klanten.

Nieuw monetair beleid

De belangrijkste centrale banken zijn bezig hun beleidskaders aan te passen met als doel om de inflatie boven hun streefcijfers te laten stijgen. Zo heeft de Fed aangegeven niet langer bezorgd te zijn over een krappe arbeidsmarkt. “Met behulp van hogere productiekosten verwachten wij dat de Fed erin zal slagen om de inflatie boven de 2% te brengen”, stelt het BII. “De inflatie koerst af op het overschrijden van het streefniveau en de arbeidsmarkten zijn oververhit. Dit versterkt onze opvatting over opwaartse inflatierisico's – met name door de toenemende politieke druk om de rentetarieven zeer laag te houden.”

Daarnaast wijst het BII op de recentelijke beleidsommezwaai: het gezamenlijke monetair-budgettaire beleid als noodzakelijk antwoord op de covid-crisis. “Eén van de risicoscenario’s is dat de belangrijke centrale banken de grip op de inflatieverwachtingen ten opzichte van hun streefniveaus verliezen. Dit is niet ons basisscenario, maar het zou kunnen gebeuren als er geen duidelijke afbakening is en geen duidelijk exit-plan voor de huidige stimuleringsmaatregelen.”

Belangrijke verschuiving

“Onze inflatievooruitzichten betekenen een belangrijke verschuiving in de economische context voor beleggingen”, benadrukt BlackRock. “Een hogere inflatie is nog niet in de koersen verwerkt, wat een kans biedt voor langetermijnbeleggers. Maar als de hogere inflatie zich eenmaal voordoet, is het waarschijnlijk te laat voor beleggers om te reageren.”