Zal het EU-herstelfonds de groene obligatiemarkt een impuls geven?

Door , investment specialist binnen het vastrentende team van M&G

Marioeisenegger
Mario Eisenegger
Groene beleggers reageerden gunstig op het EU-herstelfonds van 750 miljard euro: het kan niet alleen middelen vrijmaken voor zwaar getroffen sectoren, maar ook voor sectoren die niet rechtstreeks door het virus worden getroffen, zoals groene technologie en infrastructuur.

Het is nog niet duidelijk hoeveel van de toekomstige EU-uitgiftes zullen worden besteed aan groene obligaties. Maar het zou me niet verbazen als de EU haar flexibiliteit zou gebruiken om haar doelstelling te verwezenlijken om tegen 2050 het eerste koolstofneutrale continent te worden. Dit zou zeker een broodnodige impuls geven aan de markt voor groene obligaties, waarvan de jaarlijkse groei in 2020 tot stilstand is gekomen.

Aantrekkelijke belegging?

Ik verwacht heel wat belangstelling van de markt voor groene obligaties uit de EU (onder voorbehoud van de prijzen). Vooral passieve beleggers en beleggers met strikte mandaten voor kwalitatief hoogwaardige activa zijn vragende partij. Groene obligaties uit de EU zullen naar verwachting een AAA-kredietstatus hebben en kunnen daarom een interessant alternatief bieden voor bestaande risicovrije activa, zoals Duitse bunds. Hoewel de EU de komende jaren een grote emittent van schuld zal worden, zal het totale bedrag aan uitstaande EU-obligaties nog steeds maar een klein deel van de uitstaande Duitse bunds uitmaken.

Daarom verwacht ik dat groene obligaties van de EU zullen worden verhandeld met een kleine liquiditeitspremie ten opzichte van bunds. Aan door de EU uitgegeven obligaties is ook een redenominatierisico verbonden, wat ook zou moeten blijken uit een zekere spread-premie. Groene obligaties van de EU kunnen daarom niet alleen aantrekkelijk zijn voor beleggers in duurzame obligaties, maar ook voor portefeuillebeheerders die op zoek zijn naar risicovrije activa met een kleine rendementspremie. Met de mogelijkheid dat de ECB haar programma voor de aankoop van activa gebruikt om groene doelstellingen na te streven, zou er bovendien een interessante technische factor in het spel kunnen zijn.

Katalysator voor toekomstige uitgiftes

Hoe regeringen geld uitgeven is altijd een politieke beslissing. Aangezien groene obligaties specifiek betrekking hebben op aspecten van ethische financiering en duurzaamheid op lange termijn, kunnen ze zorgen voor een grotere bereidheid om de schuldenlast te verhogen als een manier om de economische groei te stimuleren door te investeren in milieuvriendelijke projecten. Daarom verwacht ik dat meer landen zich zullen aansluiten bij de huidige leiders inzake groene obligaties (Frankrijk, België, Nederland, Chili en Ierland). Naast Duitsland, dat van plan is om in september van dit jaar zijn eerste groene bund uit te geven via een syndicaat, hebben Spanje en Denemarken recentelijk ook belangstelling getoond voor de uitgifte van groene obligaties. Groene obligaties zijn immers een manier om zowel milieudoelen te promoten als om de economie te stimuleren.

Vanuit het perspectief van de obligatiebelegger is er echter behoefte aan een meer gediversifieerde markt voor groene obligaties. Als we de Merrill Lynch Green Bond Index als maatstaf nemen, komen de beperkingen bij de opbouw van een portefeuille aan het licht. Vijftig procent van de Green Bond index heeft een rating van AA of hoger. Als we kijken naar de uitsplitsing volgens sector, zien we dat 49% van de emittenten ofwel overheids- of quasi-overheidsinstellingen zijn. Nutsbedrijven en banken zijn respectievelijk goed voor 21% en 16% van het resterende gewicht van de index. Het is zaak om de markt verder te verdiepen en te diversifiëren. Zoals de zaken er nu voorstaan, zijn er nog steeds uitdagingen vanuit een risico-rendementperspectief, aangezien het moeilijk is om met alleen groene obligaties een liquide en goed gediversifieerde portefeuille met voldoende kredietrisico op te bouwen. Een snelle opzoeking via Bloomberg leerde dat er momenteel slechts 55 obligaties (van 36 emittenten) zijn met een high yield samengestelde Bloomberg-kredietrating.

Toch worden ondernemingen zich steeds meer bewust van de mogelijkheden die de markt voor groene obligaties biedt. Dit jaar nog heeft Banco Bilbao Vizcaya Argentaria zijn eerste CoCo groene obligatie uitgegeven. Dit opent waarschijnlijk de discussie of een obligatie als kapitaalinstrument en als groen financieringsinstrument moet worden gebruikt. Naar mijn mening komt het allemaal neer op het gebruik van de middelen en transparantie. De taxonomie van de EU zal naar verwachting in deze voor meer duidelijkheid zorgen.

Mogelijks al in 2021 groene EU-obligaties

Dus wanneer zullen beleggers de groene obligaties van de EU in hun portefeuilles kunnen integreren? Voorlopig is het moeilijk te zeggen. Het akkoord over het Herstelfonds moet eerst nog door het Parlement worden geratificeerd. Als alles goed gaat, is de eerste reeks uitgiftes gepland voor begin 2021, maar het is nog niet duidelijk of dit ook voor groene obligaties van de EU zal gelden. Ervan uitgaande dat het 2 tot 3 maanden duurt om een uitgifte voor te bereiden, dan zouden we al in het vierde kwartaal van dit jaar meer informatie kunnen krijgen. In september kan de EU al beginnen met de uitgifte van obligaties voor het SURE-programma (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Maar ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat deze instrumenten als groene obligaties zullen worden uitgegeven, aangezien de inkomsten ervan zullen worden gebruikt om de onmiddellijke uitdagingen van de pandemie aan te pakken, in plaats van om milieuvriendelijke projecten te financieren.

Een ander punt van overweging is dat de technische werkgroep, die de Europese Commissie bijstaat bij de ontwikkeling van de EU-taxionomie en de EU-norm voor groene obligaties, nog steeds de criteria voor de screening van bepaalde marktsegmenten bepaalt. Daarom moeten we misschien wat langer wachten tot de EU groene obligaties op grote schaal uitgeeft. Desalniettemin zou de EU, volgens onderzoek van Morgan Stanley, tegen 2025 in totaal tussen 800 en 900 miljard euro kunnen uitgeven als alle gelden volledig worden benut en uitbetaald. Een deel van deze nieuwe uitgiftes zal vrijwel zeker als groene obligaties van de EU op de markt komen.