Pimco: ECB moet volledige PEPP-opkoopprogramma aanwenden

De Europese Centrale Bank (ECB) zal naar verwachting het volledige noodsteunpakket Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) moeten inzetten. Berichten over onverwacht positieve signalen omtrent economisch herstel, waardoor het opkoopprogramma vroegtijdig kan worden afgebouwd, zijn misplaatst, betoogt Konstantin Veit, portfoliomanager European Rates bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

In notulen van de ECB-vergadering vorige maand kwam naar voren dat de huidige grootte van het PEPP-programma een plafond kent. Volgens Veit kan dit impliceren dat - in het geval van aanzienlijke opwaartse verrassingen voor de vooruitzichten - het PEPP-programma kan worden verkleind. Dit leidde tot enige speculatie in financiële markten over het mogelijk vroegtijdig verkleinen van het PEPP-opkoopprogramma.

Volgens Veit, die vooruitkijkt op de vergadering van de ECB aanstaande donderdag, zijn deze overwegingen misplaatst. “De kans dat de huidige enveloppe niet leeg raakt, is zeer klein. Ter herinnering: de ECB voorspelt momenteel een kern-HICP-inflatie in 2022 van minder dan 1%.”

Veit verwacht verder geen aankondigingen over beleidswijzigingen. “De ECB staat op automatische piloot. Het zal in de gaten houden hoe de macro-omstandigheden zich de komende maanden ontwikkelen en reageren op elke aanzienlijke verkrapping van de financiële voorwaarden.”