Dirk Scheringa wil (voormalige) top DNB en Ministerie van Financiën onder ede verhoren

Voormalige topmannen van De Nederlandse Bank ( DNB ) en het Ministerie van Financiën, zoals Nout Wellink en Wouter Bos , moeten volgens Dirk Scheringa uiteindelijk onder ede worden verhoord. Een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor is inmiddels bij de Rechtbank te Den Haag ingediend. De zaak dient op 16 november aanstaande. Er zijn volgens Scheringa en zijn advocaat Geert Jan Knoops voldoende feiten en omstandigheden vastgesteld waaruit het verwijtbaar gedrag van de Nederlandse Staat en/of DNB blijkt. Concreet gaat het Scheringa om het schenden van de geheimhoudingsplicht in verband met het aanvragen van de noodregeling door DNB en ministerie waardoor het faillissement van zijn DSB-bank onvermijdelijk werd.

DNB en het Ministerie van Financiën hebben zich volgens Dirk Scheringa en zijn advocaat Geert Jan Knoops niet als een zorgvuldig toezichthouder gedragen. Door vertrouwelijke en op dat moment feitelijk onjuiste informatie voortijdig te delen met ongeveer 500 mensen, is bewust het risico aanvaard dat deze informatie bij het grote publiek bekend werd. Zij hebben door dit onzorgvuldig en verwijtbaar gedrag, onnodig het faillissement van DSB veroorzaakt. En zijn dus schadeplichtig aan Dirk Scheringa .

Scheringa en zijn advocatenteam hebben drie jaar lang intensief gewerkt aan het verzamelen van alle feiten rond het faillissement van DSB. Veel onderzoek was al verricht. Door de Rijksrecherche, door de curatoren en door Commissie Scheltema. Maar er is nog geen specifiek onderzoek ingesteld naar het lekken van de zeer vertrouwelijke informatie, waardoor een faillissement onafwendbaar werd. Daarom is er nu volgens Scheringa allereerst een getuigenverhoor onder ede nodig. Wat waren de precieze omstandigheden waaronder de vertrouwelijke informatie is verspreid, aan wie is die informatie openlijk verstrekt en hoe heeft die specifieke maar op dat moment onjuiste informatie uiteindelijk de Volkskrant bereikt? Om antwoord op deze vragen te kunnen geven worden alle toenmalige hoofrolspelers gehoord.

Door het schadeveroorzakend handelen van DNB en het Ministerie van Financiën, met name de schending van de vertrouwelijkheid, hebben de toezichthouders het onnodige faillissement van DSB veroorzaakt. Vandaag kan worden vastgesteld dat alle oud-klanten en alle schuldeisers hun geld hebben ontvangen, dat DSB nog steeds winstgevend is en het bedrijf nog vele honderden miljoenen in kas heeft. Scheringa is van plan om na dit voorlopig getuigenverhoor een gerechtelijke procedure bij de burgerlijke rechter te starten tegen DNB en het Ministerie van Financiën. Het berekende schadebedrag wordt geraamd op € 830 miljoen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.