Deutsche AM: Phillipscurve is nog steeds relevant

De Phillipscurve staat ter discussie onder centrale bankiers, marktspelers en academici. Deze curve meet de relatie tussen de inflatie en de cyclische werkloosheid. Op de korte termijn is het mogelijk om een werkloosheid te hebben onder het gemiddelde niveau, maar dat is dan wel tegen een prijs van permanent hogere inflatieverwachtingen. Dit is ook precies waarom generaties van centrale bankiers de werkloosheidcijfers scherp in de gaten houden. Zo kunnen ze indien nodig ingrijpen voordat een economie oververhit raakt.

Maar de afgelopen decennia is de relatie tussen de kerninflatie en cyclische werkloosheid steeds minder duidelijk, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in andere ontwikkelde economieën. Hetzelfde gaat op voor de Amerikaanse werkloosheid en de ontwikkeling van uurlonen in de VS op jaarbasis, zo toont de ‘Grafiek van de Week’ van Deutsche Asset Management (Deutsche AM) hier onder*.

<a href='/aandeel/14-philips'> Philips </a> curveinvestments

De afgelopen jaren is dit verband vrijwel helemaal weg, en dat is vreemd. De relatie tussen werkloosheid en uurlonen zou duidelijk moeten zijn. Immers, als er schaarste is op de arbeidsmarkt moeten je kansen om een betere, of beter betaalde baan te vinden, toenemen. Tegelijkertijd heeft de werkgever meer moeite mensen te vinden, waardoor de lonen moeten stijgen.

Het wegvallen van het verband maakt dat er getwijfeld wordt aan de relevantie van de Phillipscurve. Deutsche AM denkt dat de curve nog zeker relevant is, en niet alleen omdat oudere centrale bankiers er nog steeds naar kijken. Want de echte vraag is niet of de Phillipscurve niet meer werkt, maar waarom ze niet meer werkt.

Vaak wordt verwezen naar de toegenomen buitenlandse competitie en de verminderde werkgelegenheid in de maakindustrie. Ook kunnen de centrale banken geloofwaardiger geworden zijn in de strijd tegen inflatie. Maar geen van de theorieën geeft een adequate uitleg over wat er in de arbeidsmarkten aan de hand is sinds 2010. Meer onderzoek is nodig. Het is nog te vroeg om de Phillipscurve af te danken, want in de toekomst kan ze weer aan relevantie winnen.

* Sources: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Asset Management Investment GmbH, as of 11/9/17