Dure en dure aandelen

Nickkirrage
Nick Kirrage

Het geheim van een goede belegging is om een veiligheidsmarge in te bouwen, stelde Benjamin Graham, de grondlegger van waardebeleggen. Wat hij bedoelde was dat de prijs die betaald wordt voor een belegging ruimte moet bieden om onverwachte tegenvallende uitkomsten op te vangen. En omdat er altijd wel iets opeens verkeerd kan gaan, is het wel zo verstandig om enige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Het is een waarschuwing die Nick Kirrage, fondsbeheerder bij Schroders , graag ter harte neemt, vooral nu de bulls in zo’n beetje alle markten wereldwijd de boventoon voeren.

Eenrichtingsverkeer omhoog?

Op de Amerikaanse aandelenmarkten sneuvelt het ene na het andere record. Ierland gaf onlangs een obligatie uit met een negatieve couponrente, het land wordt dus betaald voor het lenen van geld. Aandelen, obligaties, vastgoed, cryptovaluta’s, alles lijkt alleen nog maar te stijgen, geholpen door goedkope schuld en de mogelijkheid om makkelijker aan geld te komen. Bedrijven en huishoudens verhogen hun schulden en beleggers lijken onvoorzichtiger te worden.

Beursindices boeken record na record, maar veel interessanter is het om te kijken naar de waarderingen. De cyclisch gewogen 10-jarige koerswinstverhouding, CAPE of Shiller PE, naar Robert Shiller die de ratio populariseerde, meet de prijs van een aandeel in relatie tot de gemiddelde winst gecorrigeerd voor inflatie over de afgelopen 10 jaar. In de VS noteert hij 30x, terwijl het langetermijngemiddelde op 17x ligt. Beleggers zijn dus bereid om een ongewoon hoge prijs te betalen voor een winststroom. Een dergelijk hoge stand van de CAPE werd twee keer eerder bereikt: voorafgaand aan de Great Crash van 1929 (32x) en tijdens de dotcom-bubbel in 2000 (44x).

Duur? Vandaag is het echt anders…

“Maar deze keer is het anders”, lijken beleggers te denken. Zij baseren dit op de overtuiging dat de reële rente naar verwachting nog lang laag blijft en in een wereld met lage renteniveaus is een hogere CAPE gerechtvaardigd. Maar…door hogere prijzen te betalen nemen de kopers ook een hoger risico voor lief.

De CAPE is een fenomeen dat op den duur altijd terugkeert naar zijn gemiddelde. Betekent dit dat er een forse prijscorrectie op de loer ligt? Niet automatisch, want historisch werd de terugkeer naar het gemiddelde vaak veroorzaakt door winstniveaus die aanhaakten op aandelenkoersen en niet door dalende aandelenkoersen. Echter, de vraag is hoe reëel dit scenario deze keer is, nu winstmarges op piekniveau zitten. Kirrage is ervan overtuigd dat met hoger dan gemiddelde waarderingen, de rendementen lager zullen liggen dan het langetermijngemiddelde.

Waardebeleggen kan rendement verhogen

Marktwaardering is een gemiddelde van alle individuele aandelen en daartussen bevinden zich nog altijd enkele aantrekkelijk geprijsde beleggingskansen, waar waardebeleggers naar op zoek zijn. Daarin beleggen kan 2% meer rendement opleveren dan de markt zelf.

Kirrage adviseert wel een veiligheidsmarge in te bouwen. Markten zijn momenteel ontwricht en als ze op hun schreden terugkeren, kan de klap groot zijn. Daarbij zullen de verliezen groot zijn als hogere koersen gedreven worden door schuld, waarschuwt hij.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.