Flossbach ziet rentes weer stijgen

Philipvorndran
Philipp Vorndran

De rente zou nog lang laag kunnen blijven. Een terugkeer van de centrale banken naar de 'normale' gang van zaken, m.a.w. naar een duidelijk hogere rente, lijkt onzeker, net zoals de gevolgen op lange termijn van hun zeer stimulerend monetair beleid. Philipp Vorndran van vermogensbeheerders Flossbach von Storch geeft uitleg.

Op de recentste vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) is naar onze mening niets nieuws uit de bus gekomen wat het toekomstige monetaire beleid betreft. Het begin van het einde van het stimulerende monetair beleid, een afbouw van het programma voor de aankoop van obligaties waarover de afgelopen weken werd gespeculeerd op de beurzen, heeft Mario Draghi in ieder geval nog niet aangekondigd.

We gaan er ook niet van uit de ECB haar strategie in de toekomst ingrijpend zal veranderen, maar wel dat er misschien kleinere aanpassingen zullen worden doorgevoerd, zoals we reeds zagen in de VS. Tot een noemenswaardige rente-ommekeer zal dit volgens ons echter niet leiden.

Eigenlijk moeten de centrale banken de hand in eigen boezem steken en toegeven dat hun zeer stimulerende monetaire beleidsmaatregelen en hun enorme inspanningen van de afgelopen jaren niet tot het verhoopte resultaat hebben geleid.

Het herstel laat te wensen over

De historisch ongeëvenaarde rentedalingen en grootschalige programma's voor de aankoop van activa hebben er niet voor gezorgd dat bedrijven over de hele wereld het goedkope geld in de vorm van leningen opslorpten en zo de wereldwijde economische groei serieus aanzwengelden. Het herstel dat wij werkelijk zien laat te wensen over en verkeert mogelijk zelfs in gevaar. Laten we als voorbeeld eens kijken naar de conjunctuurcyclus in de VS, nog steeds de grootste economie ter wereld. Een opleving ziet er volgens ons toch anders uit.

Wat remt de economie af? Waarom is de opleving geen opleving, maar in het beste geval een mini-herstel? Volgens ons zijn er twee grote trends die elkaar in de hand werken. Enerzijds is er de demografische ontwikkeling in de geïndustrialiseerde landen: vergrijzende maatschappijen produceren en consumeren op lange termijn minder. De demografie als verborgen rem op de groei, als het ware.

Anderzijds zijn er de enorme schulden van de geïndustrialiseerde landen, vooral in Japan, maar ook in de eurozone, de VS en China. Het fenomeen doet zich over de hele wereld voor. Het is weinig waarschijnlijk dat er in de toekomst iets verandert aan de schuldensituatie. Voor een vergrijzende maatschappij (in economieën die slechts traag groeien) is het nog eens extra moeilijk om de schulden af te bouwen.

De Japanse rente is een goed voorbeeld

Voor de centrale banken betekent deze conflictsituatie dat ze helemaal niet anders kunnen dan lange tijd vasthouden aan hun zeer stimulerend monetair beleid. Anders geformuleerd: de rente zal volgens ons laag blijven, omdat dat moet. Omdat de centrale banken geen andere keus hebben. Omdat anders veel landen in financiële moeilijkheden komen. De centrale banken zijn al lang gevangenen van hun eigen reddingsbeleid. De eindfase is begonnen.

Japan is daar overigens een goed voorbeeld van, en net wij Duitsers, als fervente spaarders, staan daar best even bij stil. We gaan even terug in de tijd, naar de periode tussen 1999 en 2004. Ik kan me deze periode nog goed herinneren: er werd uitvoerig over gesproken dat er in Japan een rente-ommekeer ophanden was. In kannen en kruiken. Zeer spoedig. De rest is geschiedenis. Meer dan 10 jaar later staat Japan verder van een rente-ommekeer dan ooit tevoren.

Het voorbeeld van Japan toont echter ook aan dat bepaalde trends zeer lang kunnen aanhouden. We gaan er dus van uit dat de centrale banken zich nog een tijdje zullen moeten behelpen. Voorbodes van een crash zien wij echter nog niet. Ook de eindfase kan heel lang duren.

In ieder geval geldt in deze context dat wij liquide activa (aandelen of goud) van hoge kwaliteit verkiezen boven rentedragende beleggingen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.