Standard Life: groei handel opkomende markten over hoogtepunt heen

De reële handelsvolumes van opkomende markten groeien robuust op jaarbasis. De import is in augustus met 7,6% gestegen - de hoogste groei in de afgelopen vier jaar - en de export met bijna 6%. Echter, Alex Wolf, econoom opkomende markten bij Standard Life Aberdeen Investments, meent dat de groei al over zijn hoogtepunt zou kunnen zijn.

Groei handel vooral dankzij Chinese import

Voor een belangrijk deel wordt de groei dit jaar gedragen door de intra-EM-handel, met name door de vraag uit China. Interessant is dat de Chinese import in de huidige cyclus vooral wordt bepaald door de sterke binnenlandse consumptieve vraag (versus de vraag naar tussenproducten). Het slechte nieuws is dat de industriële vraag afneemt door verkrappende maatregelen en een strenger milieubeleid.

Handelsconfrontatie aanstaande

Naast de Chinese vraag kan ook de politiek de handelsstromen in de opkomende markten beïnvloeden. Zowel de NAFTA-heronderhandelingen als het Amerikaanse onderzoek naar het Chinese industrie- en handelsbeleid beleid maken het niet ondenkbaar dat een handelsconfrontatie ontstaat tussen de VS en haar grootste handelspartners. Na afloop van drie gespreksrondes NAFTA-gesprekken hebben de deelnemende landen hun prioriteiten gesteld ten aanzien van geschillenregelingen voor illegale subsidies en dumping, arbeidsnormen en oorsprongsregels. Er zijn signalen dat Mexico bereid zou zijn de NAFTA-overeenkomst te moderniseren en concessies te doen voor niet-essentiële bedrijfssectoren. Maar de discussie over de belangrijkste problemen moet nog gevoerd worden.

Chinezen doen geen concessies

Minstens zo zwaar zullen de Chinees-Amerikaanse gesprekken zijn over het voor Amerikaanse bedrijven nadelig uitpakkende Chinese industrie- en handelsbeleid. Volgens Wolf bestaat er een serieuze mogelijkheid dat spanningen oplopen in 2018 door de breedte van het onderzoek en de kleine kans dat de Chinezen concessies zullen doen.De Chinese reactie zal waarschijnlijk weinig losmaken en in lijn zijn met eerdere gesprekken over diefstal van intellectueel eigendom. Het is niet waarschijnlijk dat de Chinezen hun beleid of praktijken wezenlijk zullen veranderen. China kan bereid zijn om beperkte concessies aan te bieden over joint ventures, met name in industrieën waar zij krachtige binnenlandse concurrenten heeft ontwikkeld, maar niet in gevoelige snelgroeiende sectoren zoals cloud computing.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.