Stijgende rente is vruchtbare bodem voor converteerbare obligaties

Jaspervaningen
Jasper van Ingen

Het NN Investment Partners (NN IP) NN (L) Global Convertible Opportunities fund (GCO-fund) overschreed vorige maand de grens van USD 1 miljard. Deze mijlpaal onderstreept dat beleggers converteerbare obligaties (‘convertibles’) steeds vaker gebruiken als hun voorkeursbelegging in een tijd waarin centrale banken wereldwijd hun stimuleringsmaatregelen proberen terug te schroeven. In de toekomst kunnen stijgende rentetarieven de uitgifte van convertibles ook een impuls geven, aangezien bedrijven deze markt benutten om zichzelf tegen aantrekkelijke tarieven te blijven financieren.

Marktonzekerheid over het afbouwtraject van de stimuleringsmaatregelen van centrale banken, geopolitieke spanningen en duur gewaardeerde aandelen, stimuleren beleggers om te zoeken naar manieren om belegd te blijven in de financiële markten, zonder het risico van een aanzienlijke terugval. Convertibles hebben doorgaans lage duraties en zijn ontworpen om sterker te profiteren van een stijging van hun onderliggende aandelen dan te verliezen door een qua omvang vergelijkbare daling van hun onderliggende aandelen. Dit wordt positieve convexiteit genoemd.

Een breed spectrum van beleggers wordt zich steeds meer bewust van de toegevoegde waarde die deze positieve convexiteit voor hun portefeuilles kan hebben: van verzekeringsmaatschappijen tot pensioenfondsen, en van private banks tot family offices.

Jasper van Ingen, Senior Portfolio Manager Convertible Bonds bij NN Investment Partners: “Steeds meer beleggers beschouwen converteerbare obligaties nu als instrument om door de onzekerheid heen te navigeren, aangetrokken door de positieve convexiteitskenmerken van deze beleggingscategorie. Daarnaast kunnen stijgende rentetarieven en steiler wordende rentecurves gaan zorgen voor een vruchtbare bodem voor het uitgeven van convertibles. Stijgende obligatierentes vormen voor bedrijven een sterke prikkel voor het uitgeven van converteerbare obligaties, die doorgaans lagere couponrentes kennen. Meer uitgifte betekent meer keuze voor convertible-beleggers, wat een goede zaak is”.

Het GCO-fund heeft sinds zijn oprichting in april 2012¹ ruim 2% per jaar beter gepresteerd dan zijn Thomson Reuters Global Focus-benchmark. Het GCO-fund belegt selectief in gebalanceerde convertibles met behulp van een eenvoudig te begrijpen vierstappenproces. Dit proces is gericht op beleggen in 1) gebalanceerde convertibles met 2) solide kredietcijfers en 3) duidelijke thematische aandrijvende factoren, die steun bieden aan de argumenten om te beleggen in de onderliggende aandelen. En stap 4) in het proces omvat een duidelijke matrix om de omvang van de beleggingen in het fonds te bepalen. Het fonds belegt in thema’s met een beperkte onderlinge correlatie, variërend van Infrastructuurbestedingen en Veranderende diëten, tot Consumptie en Cloud Computing.

Van Ingen, vervolgt: “We zijn al onze beleggers en iedereen bij NN IP wereldwijd dankbaar voor de steun bij het bereiken van de mijlpaal. We kijken ernaar uit om de kracht van beleggen in converteerbare obligaties in het algemeen te blijven tonen, en in het bijzonder van onze gedifferentieerde, op overtuiging gebaseerde benadering in”.

¹Bron: NN IP Performance Measurement. Rendementen betreffen die na alle transactiekosten, maar vóór beheerkosten. Het rendement omvat de herbelegging van beleggingsinkomsten. Benchmark : Thomson Reuters Global Focus Hedged (USD). Volgdatum: eerste maandeinde na oprichting (april 2012). Rendementen uit het verleden zijn geen garantie van toekomstige resultaten en de mogelijkheid van verlies is aanwezig. De beheervergoedingen variëren per aandelenklasse. De beheervergoeding voor deze aandelenklasse bedraagt 0,72% per jaar.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.