Het onaangeboorde potentieel van Sri Lanka

Oliver Bell, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Communications Markets Equity Fund

Oliverbelltroweprice
Olivier Bell

Sri Lanka wordt door beleggers gemakkelijk over het hoofd wordt gezien, overschaduwd als het wordt door het grote, dichtbevolkte buurland India. Toch heeft deze frontiermarkt een aanzienlijk onaangeboord potentieel, zo zagen wij tijdens onze recente studiereis door dit veelzijdige Aziatische land, vooral vanwege zijn strategische ligging in de Indische Oceaan.

De nieuwe zijderoute

Sri Lanka ligt op het stabielere middendeel van de vaak beweeglijke Indo-Australische plaat en is, anders dan India, vrijwel geheel omgeven door diep water: een onmisbare voorwaarde om grootschalige havencomplexen te kunnen aanleggen. Het land heeft drie zeehavens, aan de oost-, west- en zuidkust, die perfect gelegen zijn langs de voornaamste scheepvaartroute tussen Azië en Europa.

Colombo, de commerciële hoofdstad van het land, heeft de grootste haven. De drie belangrijke kades zijn eigendom van de Sri Lankaanse staat, de Chinezen en John Keells Holdings, Sri Lanka’s grootste beursgenoteerde conglomeraat. In de nabije toekomst worden er waarschijnlijk twee nieuwe kades bij gebouwd waarvoor geen gebrek aan belangstelling zal zijn, vooral vanuit India. China is zich terdege bewust van de strategische ligging van Sri Lanka en heeft de afgelopen jaren zwaar in het land geïnvesteerd. Ondanks enkele vertragingen – vooral vanwege de vrees van India voor Chinese militaire invloed in de regio – kon Sri Lanka eind vorige maand het lang verwachte contract van USD 1,1 miljard met China sluiten voor de ontwikkeling en het beheer van de zuidelijke haven Hambantota. Het project is onderdeel van een gigantisch biljoeneninitiatief van China, “Een gordel, een weg” genaamd, waarmee het de zijderoute weer nieuw leven wil inblazen.

Wij verwachten dat de bouwactiviteit in Sri Lanka de komende jaren explosief zal stijgen. Naast de door China geïnitieerde ontwikkelingen zitten er verschillende andere grootschalige publieke en private projecten in de pijplijn. Tokyo Cement, de grootste cementfabrikant in Sri Lanka met een marktaandeel van 32%, heeft zijn capaciteit onlangs met 1 miljoen ton uitgebreid naar 2,8 miljoen ton. Deze extra productie komt in de plaats van geïmporteerd cement. Een ander bedrijf dat rechtstreeks profiteert van de infrastructuurinvesteringen die voor de middellange termijn gepland staan, is Access Engineering , dat betrokken is bij projecten in allerlei sectoren. De orderportefeuille van Access is met 20% per jaar gegroeid en had nog sneller kunnen groeien, maar het bedrijf gaat voorzichtig te werk en selecteert zijn projecten zorgvuldig.

Positief hervormingstraject

Na bijna drie jaar afwachten begint de Sri Lankaanse regering nu eindelijk werk te maken van zijn hervormingsagenda. Naar onze mening kunnen deze hervormingen bijdragen aan een verdere versnelling van de economische groei in het land, dat al het voordeel van een hoog opgeleide beroepsbevolking heeft en steeds meer buitenlandse toeristen trekt. Zo zijn onlangs enkele marktvriendelijke maatregelen genomen, waaronder de benoeming van een nieuwe minister van financiën – als onderdeel van een bredere ministerswisseling – en een nieuwe gouverneur van de centrale bank. Wij hadden het voorrecht te dineren met deze nieuwe gouverneur, die ons bijpraatte over de ingrijpende hervormingen die op stapel staan.

Ook hoopgevend is de instelling van een vijfkoppige werkgroep, waarin de minister van financiën, de gouverneur van de centrale bank en twee andere ministers voor economische aangelegenheden zitting hebben; met een van deze laatsten hebben we tijdens onze deze reis ook gesproken. De groep overlegt wekelijks met president Maithripala Sirisena over stappen om de hervormingen te bespoedigen. Tot de belangrijkste maatregelen van de afgelopen tijd behoren plannen om de belastingopbrengst – momenteel slechts 15% van het bbp – te verbreden, de invoering van een eerlijker belastingstructuur en de afschaffing van subsidies.

Groeiversnelling

De bbp-groei van Sri Lanka zal dit jaar naar verwachting uitkomen op ongeveer 4,5-5%. Dat is iets minder dan oorspronkelijk voorzien, als gevolg van verschillende natuurrampen die het land de afgelopen tijd teisterden, vooral overstromingen en droogte. Verwacht wordt echter dat de economische hervormingen (naast het IMF-kredietprogramma, de nieuwe infrastructuurinvesteringen en het recente herstel van de GSP+ status voor belastingvrije toegang tot de EU) de bbp-groei in 2018 en 2019 zullen versnellen.

Wat monetair beleid betreft, heeft de centrale bank van Sri Lanka inmiddels zijn geleidelijke renteverhogingscyclus beëindigd. Die was nodig om de kredietexpansie, die op zijn hoogtepunt 28% bedroeg, te beteugelen. Dankzij de verkapping is de inflatie gedaald naar ongeveer 5% en ligt daarmee binnen de beoogde bandbreedte van 4-6%. Verwacht wordt dat de inflatie op dit niveau zal stabiliseren en, als de kredietgroei binnen de perken blijft, zou er de komende 18 maanden ruimte kunnen zijn voor een beleidsversoepeling. De bemoeienis van de centrale bank met de valuta is een stuk minder geworden, maar het zal zeker nog tot 2019 duren voordat er sprake is van een volledig vrij zwevende valuta.

De Sri Lankaanse roepie wordt momenteel slechts zo’n 6% overgewaardeerd geacht, maar de autoriteiten zijn van plan de munt geleidelijk te laten bijtrekken en alleen in te grijpen bij sterke schommelingen.

Ondanks het krappere monetaire klimaat zijn wij van mening dat de sterk groeiende Sri Lankaanse banksector laag gewaardeerd is vergeleken met zijn historische koers-boekwaarde en een solide groei vertoont. Op middellange termijn zal de sector mogelijk een extra impuls krijgen aangezien de rentecyclus waarschijnlijk afgelopen is. Hatton National Bank verwacht in 2017 een kredietgroei te realiseren van 15%, die de komende twee à drie jaar kan oplopen naar 20% dankzij de aantrekkende economische groei van het land. Het percentage slechte leningen van Hatton is gedaald van 4% in 2013 naar net 1,8% vorig jaar, voornamelijk dankzij de centralisatie van de kredietafsluiting en –acceptatie. Commercial Bank of Ceylon voorziet dit jaar een kredietgroei 17% en verwacht dit niveau de komende drie jaar te kunnen voortzetten.

Niet bang om te vroeg te zijn

We blijven ervan overtuigd dat Sri Lanka, een van de grootste actieve posities in ons T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Communications Markets Equity Fund, een aantrekkelijk meerjarig beleggingspotentieel biedt. Het gevaar bestaat dat we te vroeg zijn, maar onze beleggingsthese is gebaseerd op de positieve hervormingen die de regering momenteel doorvoert en we zijn onder de indruk van hetgeen we bij ons bezoek hebben gezien. Wij denken dat de autoriteiten eindelijk op de goede weg zijn.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.