Onderzoek Natixis IM: complexiteit en alternatieve beleggingen nopen verzekeraars tot uitbesteding beheer portefeuille

Verzekeraars wenden zich tot alternatieve beleggingen om de leegte op te vullen die het magere obligatierendement in het afgelopen decennium van ultralage rentetarieven heeft achtergelaten. Dat blijkt uit onderzoek van Natixis Investment Managers onder 200 CIO's en leden van het beleggingsteams bij levens-, schadeverzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen.

Tien jaar na de financiële crisis hebben beleggers nog steeds te kampen met aanzienlijke problemen als gevolg van lage yields, met als gevolg groter wordende verplichtingen en een toenemende mismatch met betrekking tot duratie. Dit heeft weer tot gevolg dat verzekeraars bereid zijn meer liquiditeitsrisico te nemen om hogere rendementen te behalen, waarbij driekwart (75%) van de respondenten stelt dat allocatie aan alternatieve beleggingscategorieën essentieel is, en meer dan de helft (53%) zegt dat ze in toenemende mate alternatieve beleggingen gebruikt als een vervanging voor vastrentende waarden.

“Verzekeraars zijn het afgelopen decennium onder druk gezet door de lage rendementsomgeving. Private debt, aandelen en andere alternatieve beleggingen bieden een mogelijke oplossing voor een niet overtuigend rendement op de obligatiemarkt, waar verzekeraars van oudsher gebruik van maken in de hoop een stabiel rendement te vinden om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen", zegt Robert Koopdonk, Hoofd Nederland Natixis Investment Managers.