AXA IM: Bedrijfsobligaties nog steeds aantrekkelijk

Het rendement op bedrijfsobligaties steekt gunstig af ten opzichte van staatsobligaties. Beleggers moeten zich niet laten afschrikken door negatieve yields, stelt Chris Iggo, CIO Fixed Income, AXA Investment Managers. Sterker nog, het 3e kwartaal van 2019 was het beste kwartaal sinds Mario Draghi de woorden “whatever it takes” sprak in 2012.

De voortdurende zoektocht van beleggers naar yield en het heropstarten van het opkoopprogramma van de ECB zullen ook komende tijd bijdragen aan solide resultaten voor bedrijfsobligaties, denkt Iggo.

Het risico van ‘defaults’ is volgens Iggo slechts beperkt. Volgens de meest recente wereldwijde studie van Standard and Poor's (april 2019), zijn er sinds 2010 slechts twee ‘investment grade defaults’ geweest. Met lage rendementen op cash hebben investment grade bedrijfsobligaties de voorkeur. Een downgrade naar high yield is een risico, maar ook in deze beleggingscategorie ziet Iggo nog geen stijgende default rates.

Obligaties met triple B-rating zijn volatieler dan obligaties met een double-A-rating, vanwege het hogere intrinsieke kredietrisico en de neiging van spreads om groter te worden in tijden van economische crisis. In 2018 was de default rate slechts 2,1% en deze was sinds 2010 pas één keer hoger dan 4%. “Het loont dus over het algemeen om bedrijfsobligaties te kopen wanneer spreads oplopen”, aldus Iggo.

Zo ziet Iggo bijvoorbeeld elke Brexit-gerelateerde schok op de Britse markt die de spreads op de Britse bedrijfsobligatie-index naar 200 basispunten (momenteel op 150bps) duwt, als een koopmogelijkheid.,