De obligatiezeepbel zal uiteenspatten

Door Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het beheer, DNCA Investments

Igordemaack
Igor de Maack
De obligatiezeepbel die zich sinds tien jaar (of zelfs dertig jaar) heeft gevormd, zal vroeg of laat uiteenspatten. Maar een zeepbel spat slechts uiteen na een periode van overdreven optimisme. De uitgifte van meer dan 135 miljard dollar aan investmentgradeobligaties in september 2019 kan geïnterpreteerd worden als een signaal van een dergelijke euforie in de aanloop naar de val. Toch hoeven we niet uit te gaan van het worstcasescenario. Een geleidelijke herschikking van de prijzen van activa kan in de tijd gespreid verlopen, parallel met een zwakker economisch momentum.

De handelsoorlog die de Verenigde Staten en China uitvechten, leidt onvermijdelijk tot een vertraging van de wereldwijde groei. Minder groei in combinatie met een aantrekkende inflatie blijkt een bijzonder ongunstig scenario voor beleggingen met hoge waarderingen of met een negatief rendement. De komende maanden is het dan ook niet uitgesloten dat aandelen met een sterke intern Europese connotatie opnieuw in de gunst zullen komen bij de beleggers.