En wat als de ECB terug bedrijfsobligaties begint op te kopen ?

Door Wolfgang Bauer , fondsbeheerder van het M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund

Wolfgangbauer
Wolfgang Bauer
In zijn dovishe toespraak in Sintra van enkele weken geleden had Mario Draghi het over de mogelijkheid om het monetaire beleid in de eurozone verder te versoepelen. Dat voedde de hoop in de markt dat de netto opkoop van activa (APP – Asset Purchase Program), die in december van vorig jaar afliep, binnenkort terug hernomen kan worden. Een gerevitaliseerde APP zou vrijwel zeker een nieuwe versie van programma voor het opkopen van bedrijfsobligaties (CSPP2 – Corporate Sector Purchase Programme) kunnen omvatten. De vraag is, hoe kunnen obligatiebeleggers zich in deze omgeving positioneren ?

De huidige spreadniveaus suggereren dat de markten de waarschijnlijkheid al inprijzen dat de ECB CSPP2 zal aankondigen tijdens zijn vergadering van september. Als dat niet gebeurt, zouden de waarderingen van Europese bedrijfsobligaties onder druk kunnen komen. Maar als CSPP2 een realiteit wordt en in omvang betekenisvol is, dan zullen de Europese bedrijfsobligaties van investment grade kwaliteit hiervan profiteren. Als het verleden een goede maatstaf is, dan zouden obligaties met een A-rating, Franse bedrijven en de nutsector de grootste technische steun van CSPP2 krijgen.

Maar de ECB zou de markten ook kunnen verrassen, net zoals in 2016. Ditmaal met het opkopen van senior bankobligaties, wat de ECB in het verleden niet gedaan heeft. Hierdoor zou het belegbaar universum van de ECB sterk uitbreiden – banken zijn goed voor bijna 30% van het bredere in euro gedenomineerde IG universum.