Overheidsobligaties prijzen zeer accomoderend beleid al in

Door Wolfgang Bauer , fondsbeheerder van het M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund

Wolfgangbauer
Wolfgang Bauer
Sinds het instorten van het rendement op overheidsobligaties is het steeds moeilijker geworden om aantrekkelijke opportuniteiten te vinden in dit marktsegment. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat het rendement nog verder zakt, maar dit vereist bepaalde beleidsbeslissingen van de respectievelijke centrale banken. Aan het huidige rendementsniveau is een zeer accomoderend beleid al volledig ingeprijsd en bestaat er een reëel risico dat de centrale banken niet zo ver zullen gaan als veel marktdeelnemers geloven. In dat geval denk ik dat het rendement van overheidsobligaties gedeeltelijk zal verbeteren, wat bijgevolg de huidige waarderingen onder druk zullen zetten. Om mijn portefeuilles te beschermen tegen het risico van een prijscorrectie van de overheidsobligaties heb ik geleidelijk aan de renteduratie van de fondsen verminderd naarmate de recente rendementsrally vorderde.

Dat gezegd zijnde heb ik niet alle renterisico uit mijn fondsen verwijderd. Ik gebruik nog steeds overheidsobligaties als diversificatie in mijn fondsen. Als de economische context blijft verzwakken of als de geopolitieke risico’s terug meer op de voorgrond komen, dan wil ik een zekere blootstelling aan overheidsobligaties hebben om in deze omstandigheden voor wat stabiliteit in de portefeuilles te zorgen.