AXA IM: Superdure obligaties worden nog duurder

Het einde van de lage rentes is nog niet in zicht. ‘Overheidsobligaties zijn superduur, maar wij verwachten dat ze zelfs nóg duurder worden’, stelt Chris Iggo, CIO Fixed Income bij vermogensbeheerder AXA IM. Iggo denkt dat de Amerikaanse tienjaarsrente in de komende maanden daalt naar 1,6%, en dat het rendement op Duitse bunds met dezelfde looptijd dichtbij het huidige niveau van de ECB-depositorente (-0,4%) uitkomt.

Uiteindelijk zullen waarderingen een rol gaan spelen op de obligatiemarkten, aldus Iggo, maar daarvoor is wel een reeks aan veranderingen nodig: meer optimisme onder beleggers over de groeivooruitzichten, hogere inflatieverwachtingen en een einde aan bepaalde politieke risico’s (zoals de Amerikaans-Chinese handelsoorlog).

Vergrijzing en digitalisering hebben de inflatie gedrukt. Het aanjagen van de geldontwaarding is nog niet zo eenvoudig in economieën die meer overcapaciteit hebben dan de werkloosheidscijfers suggereren, stelt Iggo. En dan is er nog een structureel tekort aan obligaties: beleggers hebben ze nodig en er zijn simpelweg niet genoeg. Centrale banken hebben een substantieel deel in portefeuille, en een recordhoeveelheid levert negatieve rendementen op. Obligaties met positieve ‘yields’ zijn dus zeer schaars. Intussen zorgt de behoefte aan inkomen en diversificatie binnen de portefeuille wel voor een aanhoudende vraag.

Iggo plaatst de lage rentevergoedingen in perspectief: ‘Het rendement op Franse staatsobligaties met een looptijd van 30 jaar is 98 basispunten. Dat lijkt laag gezien de looptijd. Maar het is 70 basispunten boven de vergelijkbare Duitse rente en 130 basispunten boven de depositorente van de ECB die nog lager kan. Een 25 basispunten lagere rente zou deze Franse obligaties gezien de lange looptijd een koerswinst van 6% opleveren. Ik kan niet genoeg benadrukken dat beleggers niet alleen moeten kijken naar de huidige yields.’ Volgens Iggo is het momentum ‘zeer sterk’ gezien de door ECB-president Mario Draghi beloofde versoepeling en het feit dat beleggers obligaties met steeds langere looptijden kopen.