Pictet AM: Obligatie-ETF's risico voor beleggers

Obligatie-ETF’s zijn met een enorme opmars bezig. Maar obligaties lenen zich slecht voor passief beleggen, benadrukt vermogensbeheerder Pictet AM.

In een analyse geeft Mickael Benhaim, Head of Fixed Income Investment Strategy & Solutions bij Pictet AM, hiervoor een aantal redenen.

  • Omdat de overgrote meerderheid van de obligatie-indices wordt samengesteld op basis van marktkapitalisatie, komen passieve beleggers automatisch terecht in obligaties van bedrijven en overheden met de hoogste schuld. Dat maakt ze kwetsbaar voor een verlaging van de kredietrating.
  • Bovenstaand risico wordt versterkt doordat bedrijven en overheden die onderdeel uitmaken van een index, door de stijgende vraag van passieve beleggers relatief goedkoop kunnen lenen, waardoor de prikkel om nog meer te lenen wordt versterkt.
  • De opname van nieuwe obligaties kan het risicoprofiel van benchmark enorm veranderen, zonder dat beleggers daar een duidelijk beeld van hebben.
  • Het renterisico dat passieve obligatiebeleggers lopen is ook toegenomen omdat de gemiddelde looptijd fors is toegenomen. In de Barclays Global Aggregate Index is de ‘duration’ in tien jaar tijd toegenomen van 5,4 jaar naar 7 jaar.
  • Hoge transactiekosten maken het moeilijk om een obligatie-index te volgen. Het tempo van veranderingen in deze indices ligt veel hoger dan dat van aandelenindices. Dat betekent dus dat het volgen van een obligatie-index veel handel vergt, waardoor de kosten toenemen. Naar schatting gaat dit om 0,3% per jaar voor een gemiddelde obligatie-index. Voor bedrijfsschuld van lagere kwaliteit of afkomstig uit opkomende landen kan dat veel hoger uitvallen. Deze uitvoeringskosten worden volgens Benhaim ‘zelden besproken’, maar vormen een ‘majeure tekortkoming’ van deze fondsen.
  • Om deze hoge kosten te compenseren ruilen indexvolgers obligaties van hoge kwaliteit in voor substituten met een iets lagere kwaliteit maar een hogere ‘yield’. Deze lichte afwijking van de index is volgens Benhaim de oorzaak dat ETF’s in tijden van markturbulentie een scherpere terugval laten zien dan de index die ze volgen.