Hernieuwde appetijt

Marc Craquelin, Directeur activabeheer, La Financière de l’Echiquier

Marccraquelin
Marc Craquelin

De afgelopen week zagen we een hernieuwde appetijt voor risico, getuige hiervan de algemene heropflakkering van de aandelenmarkten (met Japan, de groeimarkten en Europa op kop), en bijgevolg winstnames op de staatsobligatiemarkten (de Bund-rente op 10 jaar zit weer in de positieve cijfers).

De investeerders verwelkomden de benoeming van Theresa May als Eerste Minister van het Verenigd Koninkrijk (een benoeming die de risico’s op een rommelige Brexit zou moeten vermijden), de geruchten over een mogelijk bankakkoord in Italië, de bemoedigende cijfers van de Amerikaanse detailhandel en een gezonde start van het resultatenseizoen in de VS (met 77% van de resultaten boven de verwachtingen).

De verdere stabilisering van de activiteit in China was eveneens bemoedigend. De detailhandel, de industriële productie en het BBP klokten allemaal lichtjes boven de verwachtingen af (respectievelijk 10,6%, 6,2% en 6,7% op jaarbasis). Het relanceplan van begin dit jaar heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Desalniettemin, eens de effecten hiervan zijn uitgewerkt, kan de kwestie van de Chinese stabiliteit weer ter sprake komen na de volgende G20 (4-5 september).

De Japanse aandelen profiteerden van de positieve uitslag van de parlementsverkiezingen, die Shinzo Abé en medestanders een absolute meerderheid zagen behalen. Deze 2/3 meerderheid effent het pad naar een omvattende fiscale stimulans en een eventuele grondwettelijke verandering in de komende kwartalen. Tegelijkertijd verhoogt de druk op de Bank of Japan om meer te doen op monetair vlak.

Deze week zal vooral in teken staan van de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag.

De commentaar van Mario Draghi op de Brexit zal van dichtbij gevolgd worden, ook al verwachten we geen enkele concrete maatregel. Net zoals de Bank of England, zal de ECB haar tijd nemen om de gevolgen van de Brexit op de economische groei van de eurozone te evalueren.

Wij denken niet dat de ECB de rente binnen afzienbare tijd zal laten dalen: de centrale banken hebben begrepen dat té negatieve rentevoeten eerder ongewilde gevolgen hebben (voor de banken) dan positieve effecten voor de economische groei. Daar tegenover staat dat een uitbreiding en verlenging van de Quantitative Easing voor september tot de mogelijkheden behoort.

In afwachting hiervan maakt de “Draghi put” deel uit van de bedrijfsobligatiekoersen: sinds de Brexit zijn de spreads nog meer vernauwd.