Vooruitzichten Saxo derde kwartaal: de schaduw van de Brexit

Onzekerheid zal overheersen in het derde kwartaal van 2016 en daarna, maar dat is niet per se negatief. Sterker nog, als de onzekerheid zich vertaalt in hervormingen en verbeteringen, zouden alle huidige risico’s achteraf wel eens de voorbodes van een positieve omslag kunnen blijken.

Steenjakobsen
Steen Jakobsen

Online handels- en beleggingsspecialist Saxo Bank heeft vandaag zijn kwartaalvooruitzichten voor de wereldmarkten en de Essential Trades, belangrijke beleggingsoverwegingen voor het derde kwartaal van 2016, gepubliceerd.

Dit is de zomer van onvrede. Onzekerheid maakt de dienst uit in Europa, de door schulden gedreven cyclus heeft zijn top bereikt en het sociaal contract ondergaat veranderingen door de uitgesproken stellingname van stemgerechtigden tegen de politieke elite. Beleggen in het derde kwartaal zal neerkomen op het omzeilen van de toegenomen volatiliteit, inzicht in het populistische sentiment en de invloed daarvan op de sociale richting, en acceptatie van het feit dat de wereldeconomie, inclusief de VS, aan de vooravond staat van een hernieuwde flirt met recessie.

Steen Jakobsen, hoofdeconoom en CIO van Saxo Bank, licht toe: “Persoonlijk maak ik me niet zoveel zorgen om de Brexit, omdat voorgaande crises me hebben geleerd dat dit soort ontwikkelingen vaak tot echte verandering leiden, soms zelfs tot ingrijpende hervormingen. Na de WKM1 -crisis in 1992 namen de groei en werkgelegenheid in het VK aanzienlijk toe.”

Jakobsen voegt daaraan toe: “Het goede nieuws is dat we in de komende zes tot twaalf maanden een verschuiving zullen zien in de richting van het broodnodige mandaat voor verandering. Het slechte nieuws is dat dit gepaard gaat met meer volatiliteit en meer onzekerheid.” Tegen deze achtergrond zijn onze vooruitzichten voor de belangrijkste activaklassen in het derde kwartaal als volgt:

EU macro – kloof als gevolg van de migratiecrisis

“We hebben altijd gezegd dat Europa stappen vooruit zet in tijden van crisis. Helaas is dit niet langer onze indruk gezien de timide hervormingen van de EU in de afgelopen jaren.” Christopher Dembik, econoom, Saxo Bank

Immigratie is het grootste, en ook het meest over het hoofd geziene risico waarmee de Europese Unie zich geconfronteerd ziet sinds de staatsschuldencrisis. Mede hierdoor en door het Brexit-referendum lijkt Europa meer verdeeld dan ooit. Wanbeheer van het migratiebeleid en economische zwakte hebben in heel Europa geleid tot een golf van anti-elitair sentiment. De uitkomst van de presidentsverkiezingen in Oostenrijk, waar een extreemrechtse kandidaat bijna won, en de onverwachte uitkomst van het Brexit-referendum in het VK zijn twee ernstige waarschuwingen aan het adres van Brussel. Er moet een oplossing worden gevonden die de periferie en de kern verenigt en een einde maakt aan het timide hervormingsregime van de EU in de afgelopen jaren.

Valuta’s – mogelijk nog dramatischer

De Brexit-uitslag zal nog wel enige tijd rondspoken, met een aanhoudend zwakke Britse pond in de nasleep van het referendum (zij het waarschijnlijk met afnemend momentum). Toch voorspellen we, nu de Britse pond sterk in waarde is gedaald, dat het valutapaar EURGBP vooruitlopend op andere belangrijke GBP-valutaparen zal pieken in het derde kwartaal rond de uitdagingen op langere termijn voor Europa. Wat mogelijk verder drukt op het marktsentiment, is de Fed: het lijkt onwaarschijnlijk dat het Amerikaanse stelsel van centrale banken meer steun zal bieden dan de huidige passiviteit, en mogelijk is de Fed van mening dat monetair beleid niet het antwoord is op de nieuwe recessierisico’s. Kortom, de Amerikaanse dollar lijkt de veiligste haven in de komende maanden.

Obligaties – lage rente gedurende lange tijd

Na het Brexit-referendum daalde de rente op obligaties wereldwijd tot nieuwe historische dieptepunten en de algemene verwachting is, nu de baas van de Federal Reserve, Janet Yellen, eindelijk heeft toegegeven aan verruimingsgezindheid, dat de obligatierente lang erg laag blijft. Toch kan het sombere economische nieuws niet verhelen dat er tekenen zijn die wijzen op een verbetering van het sentiment in veel delen van de economie. Sommige belangrijke risicofactoren die de markten in de afgelopen zes maanden parten hebben gespeeld, zijn hetzij uitgewerkt hetzij – vooralsnog – grotendeels irrelevant, de vrees voor instabiliteit in opkomende markten is weggeëbd en de ECB bekijkt inmiddels hoe het QE-programma kan worden afgewikkeld. In het waarschijnlijke geval dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie geleidelijk verbeteren, verwachten we dat de core yields, vooral de rente op obligaties van de Europese kernlanden, snel zullen oplopen.

Aandelen – een cruciaal kwartaal

Gezien de huidige koers van de wereldeconomie gaan we het derde kwartaal in met een negatieve kijk op aandelen. Europese banken, die tot de zwaarst getroffen sectoren behoren, blijven hinder ondervinden van een gebrek aan vertrouwen en nauwlettender toezicht op de netto rentemarges als gevolg van negatieve rentevoeten. Britse aandelen krijgen eveneens te maken met lagere waarderingen, waardoor de FTSE 100 onder druk komt. Gezien de impact van de Brexit-uitslag op het financiële systeem kan het vertrouwen onder bedrijven en consumenten genoeg verslechteren om de wereldeconomie op de rand van stilstand te brengen in het vierde kwartaal, reden waarom we de komende paar maanden als de meest cruciale periode zien sinds de eurocrisis van 2012.

Grondstoffen – de wind draait

Het tweede kwartaal gaat al sinds 2014 tegen de trend in en dit jaar was geen uitzondering: het hele grondstoffencomplex zat in de lift door de hausse in olie en goud. Nu we het derde kwartaal ingaan, blijven er twijfels over de groeivooruitzichten voor enkele van de belangrijkste economieën, waaronder de VS en China, en problemen in Europa kunnen doorwerken in de wereldwijde markten. Tegen deze achtergrond, in combinatie met de onzekerheid als gevolg van de Brexit-uitslag en het potentieel voor een verdere stijging van de dollar, voorzien we beperkt opwaarts potentieel boven $50/vat voor olie dit kwartaal. Dezelfde onzekerheid heeft er onlangs ook toe bijgedragen dat goud in de lift zat als veilige haven, en we blijven positief – we verhogen onze prognose voor einde jaar tot $1.350 per ounce.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.