"Aanpassing aan een wereld gedomineerd door binnenlandse groei"

Bijdrage geschreven door Christophe Donay

Christophedonay
Christophe Donay

Internationale organisaties zoals het IMF en de Wereldbank verlaagden de afgelopen maanden hun prognoses voor de economische groei. Met een wereldeconomie die maar zeer matig groeit en na jaren van bezuinigingen proberen de ontwikkelde landen in Europa, de Verenigde Staten en Japan de binnenlandse vraag te stimuleren. Deze stimulering is des te noodzakelijker omdat de kwantitatieve verruiming van de centrale banken slechts een beperkte uitwerking lijkt te hebben.

Hersynchronisatie

Wij zien de contouren opnoemen van een uiteindelijke 'hersynchronisatie' van de economische cycli, zowel in ontwikkelde als in opkomende landen, op basis van dezelfde wens om de binnenlandse vraag te stimuleren, ook in China. Dit kan voor de wereldeconomie een kans bieden, in een tijd waarin het monetaire beleid niet synchroon loopt: de Fed verkrapt haar beleid, terwijl de ECB en de Japanse centrale bank hun programma's voor kwantitatieve verruiming voortzetten.

Het is duidelijk dat de binnenlandse vraag nog niet overal even sterk is. In de Verenigde Staten ontwikkelt de consumptie zich relatief goed, in Europa zijn de eerste tekenen van verbetering te bespeuren, maar in Japan stijgt de consumptie nauwelijks.

Niettemin heeft deze nieuwe focus op de binnenlandse vraag belangrijke implicaties voor de beleggers in de verschillende vermogenscategorieën.

Aandelen in ontwikkelde economieën bieden nog stijgingspotentieel, hoewel dit wel beperkt is. De waarderingen op de ontwikkelde markten bevinden zich op een historisch gezien hoog niveau, maar een eventuele stijging van de bedrijfswinsten kan wat van de twijfels wegnemen.

Het risico van een stijgende rente op lange termijn levert een asymmetrisch risico op voor staatsobligaties. Hoewel staatsobligaties nog altijd voor bescherming kunnen zorgen, betekent de steeds lagere rente (of zelfs negatieve obligatierente) op de veiligste staatsobligaties dat deze vanuit het oogpunt risico-rendement steeds minder aantrekkelijk worden.

In een klimaat met een bescheiden groei en een lage inflatie blijven bedrijfsobligaties relatief aantrekkelijk. Terwijl de wanbetalingsquote in de Verenigde Staten stijgt, profiteren Europese bedrijfsobligaties van het aankoopprogramma voor deze effecten van de ECB.

De dollar behoudt een beperkt stijgingspotentieel tegenover de euro. Veel aandacht is nodig voor de koersontwikkeling van de yuan, niet alleen tegenover de dollar, maar ook ten opzichte van andere Aziatische valuta’s.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.