Schroders over invloed helikoptergeld

Het IMF stelde onlangs haar groeiverwachting voor de wereldeconomie bij naar 3,2%. Dat getal komt gevaarlijk dicht in de buurt van het recessieterrein dat volgens het IMF bij 3% begint. Uit angst voor een langere periode van lage groei en lage inflatie (seculiere stagnatie) en door naar haar mening veel neerwaarts gerichte risico’s, heeft zij centrale banken gevraagd zich in te spannen om een ​​‘energieke oplossing’ te vinden voor dit probleem. De vraag is wat het IMF bedoelt met een ‘energieke oplossing’. Helikoptergeld?

Naar de helikopter!

Het concept van helikoptergeld werd voor het eerst geïntroduceerd door Milton Friedman in 1969. Helikoptergeld is in feite een alliantie tussen de centrale bank en de overheid om direct in de economie in te grijpen om de nominale groei te stimuleren. Waar QE een indirecte poging is om de economische groei te stimuleren (geld drukken door activa te kopen en daarmee de marktrente, credit spreads en risicopremies verlagen), zou helikoptergeld in feite neerkomen op het drukken van geld om overheidsuitgaven te financieren, zonder gevolgen voor de inmiddels al zeer hoge schuld/ BBP ratio’s.

Het lijkt ondenkbaar, maar niets is meer onmogelijk. Als het ervan komt dan zou dit nieuwe monetaire experiment weleens in Japan kunnen plaatsvinden. Ondanks dat de BoJ ‘energiek’ 35% van alle Japanse staatsobligaties en 59% van de ETF -markt heeft opgekocht, werd Japan in de afgelopen zeven jaar met vier recessies geconfronteerd. Nu de yen weer aan kracht wint, wordt het lastig voor Japan om zich succesvol in te spannen om de inflatie weer op peil te brengen. Helikoptergeld lijkt dan een goede optie. Het IMF en de financiële wereld zullen ongetwijfeld nauwlettend in de gaten houden hoe dit experiment uitpakt.

Marktimplicaties

Het thema van seculiere stagnatie is al enige tijd in de marktprijzen doorgedrongen. Na drie decennia van desinflatie en dalende rente, lijken deflatie en lage rentetarieven verankerd te zijn in de psyche van de belegger, net zoals de angst voor inflatie in de jaren’ 80. Tegenwoordig staan de zaken er als volgt voor:

 • Overheidsschuld/ BBP -ratio’s zijn te hoog.
 • Dit ondermijnt de nominale groei van het BBP , dat al te laag is.
 • Als gevolg hiervan blijft de wereldeconomie extreem kwetsbaar.
 • Met het monetaire arsenaal aan maatregelen al volledig geïmplementeerd, zijn er geen geloofwaardige te nemen maatregelen meer over.
 • Dus zullen we uit angst om in de deflatie-afgrond te vallen zwaar overwogen moeten gaan in 'veilige' activa.

  Het multi asset team vermoedt dat als Japan inderdaad overgaat tot het helikoptergeld-experiment, markten weleens 180 graden kunnen draaien ten gunste van meer risicovolle assets die gedijen bij hoge groei en hoge inflatie. Kijkend naar de prestaties van commodities dit jaar (een klassieke inflatie hedge), kan wellicht gesteld worden dat dit proces al in gang is gezet.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.be B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.