Veel wanbetalingen Chinese offshore obligaties

Charlesdequinsonas
Charles de Quinsonas

“Het stijgende aantal wanbetalingen van lokale Chinese bedrijfsobligaties kan tot een correctie leiden op de offshore obligatiemarkt”, stelt Charles de Quinsonas, deputy fund manager van het M&G Emerging Markets Bond Fund.

Overgang

Chaori Solar en Baoding Tianwei zullen voor altijd herinnerd blijven in de geschiedenis van de Chinese obligatiemarkt. In maart 2014 was eerstgenoemde de allereerste wanbetaler in de lokale obligatiemarkt van het land en de andere onderneming was in april 2015 het eerste overheidsbedrijf dat zijn verplichtingen niet kon nakomen. Sindsdien zagen we 24 andere wanbetalingen van obligaties in China, de meeste in de verwerkende, staal- en metaalsectoren. Dit illustreert de evolutie van het land naar een diensteneconomie.

Veel wanbetalingen

Charles de Quinsonas vervolgt: “Als het aantal wanbetalingen van lokale Chinese obligaties zich aan het huidige tempo doorzet (wat zeer waarschijnlijk is), en er een verwachte verhoging van het rendement van lokale obligaties komt, dan bestaat er een reëel risico dat de Chinese emittenten de lokale obligatiemarkt verlaten en zich tot de “offshore” markt wenden. Daardoor zou het aanbod van obligaties in dollar toenemen, waardoor het wisselrisico in de balansen zou toenemen in het geval van een depreciatie van de yuan.

De correctie op de offshore obligatiemarkt zal in dat geval slechts een kwestie van tijd zijn. Die correctie zou niet uniform verlopen. In een markt waarin lage rendementen het risico op wanbetaling niet meer compenseren, lopen de hoogrentende obligaties in dollar het meeste risico, omdat de Chinese private banks en internationale beleggers vooral op zoek zijn naar krediet van een beter kwaliteit.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.