Verenigde Staten: onbetwistbare afname van de groei

Yveslongchamp
Yves Longchamp

In het maandelijkse ‘Marktcommentaar’ van ETHENEA analyseren het portefeuillebeheer en zijn team de actuele marktsituatie. In deze bijdrage analyseert Yves Longchamp, CFA Head of Research, ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG de groei in de Verenigde Staten.

Verscheidende signalen

De economische indicatoren geven gemengde signalen af, waardoor het moeilijk is om vast stellen wat de precieze status van de patiënt is. De fundamentals van de Amerikaanse arbeidsmarkt zijn zeer gezond. De werkloosheid ligt dichtbij het niveau van de groeiperiode voorafgaand aan de Wereldwijde Financiële Crisis en het aantal vacatures ligt zelfs hoger, wat wijst op een grote vraag naar werknemers.

Ten slotte ligt het percentage werknemers dat uit eigen beweging ontslag neemt, vermoedelijk voor een betere betrekking elders, ook op een vergelijkbaar niveau met dat van de jaren van sterke economische groei vóór de crisis.

Dit positieve beeld wordt door bijna alle voorlopende indicatoren betwist. Een selectie van indicatoren die de bbp-groei volgen wijst op een onbetwistbare afname van de groei. Deze analyse is gebaseerd op onze Ethenea-momentumindicator, die meet de stand van zaken in de economie door een grote verzameling economische variabelen samen te voegen in een uitgebreid statistisch model. Bovenstaande vaststelling wordt tevens bevestigd door de Conference Board Leading-index, die hetzelfde doet, maar met een kleinere verzameling variabelen die ook informatie over de financiële markt omvatten, alsook door de ISM Composite Index , die gebaseerd is op onderzoeksgegevens.

Wanneer we nu dieper ingaan op het hart van de groei, dan zien we dat het herstel in de VS wordt aangedreven door de particuliere consumptie, als ware het de grotere linkerkamer van het hart, en in mindere mate door de investeringen, de rechterkamer. De bijdrage van de overheidsuitgaven en van de netto-export aan het groeicijfer lijken eerder op een afrondingsfout dan iets anders. Sinds het begin van het herstel in de VS in 2010, is het bbp per kwartaal op jaarbasis met 2,1 % gegroeid.

Daarvan was 1,6 % afkomstig van de particuliere consumptie en 0,8 % van de investeringsuitgaven. Door het instorten van de olieprijs is de investeringscyclus in deze sector uiteraard tot stilstand gekomen. Daarnaast zijn de investeringen in kapitaalgoederen (capex) ook afgenomen in sectoren die niet rechtstreeks door het negatieve effect van de oliekoers worden beïnvloed, wat op slechte vooruitzichten voor de wereldwijde industriële sector wijst.

Ook de particuliere consumptie heeft aan momentum verloren. De laatste piek in het consumentenvertrouwen vond namelijk vorig jaar plaats en de evolutie van de winkelomzet (same store sales) is verre van bemoedigend. Een andere aanwijzing van de dalende consumptie is de terugval van het aantal verkochte voertuigen. Zowel de verkoop van personenauto’s als lichte vrachtwagens is de afgelopen maanden teruggevallen.

Vermoeidheid

De belangrijkste vraag die beleggers zich moeten stellen is of de vermoeidheidsverschijnselen van de patiënt symptomen zijn van een beginnende aandoening of dat het slechts door de wisseling van de seizoenen wordt veroorzaakt. Het is nog te vroeg voor een precieze diagnose, maar wat we wel weten is dat de patiënt op wonderbaarlijke wijze hersteld is van een slopende ziekte die bijna tien jaar geleden uitbrak en dat dit mirakel slechts te danken was aan gloednieuwe medicijnen.

De meeste hiervan werden op grote schaal toegediend hoewel ze ongetest en zonder patent zijn verstrekt. De langetermijneffecten ervan zijn dus onbekend en er is niet genoeg onderzoek om te kunnen beoordelen of de patiënt er nu beter of slechter voorstaat en of ze zijn gedrag duurzaam hebben beïnvloed. Hierdoor vormen waarnemingen uit het verleden een slechte basis om het heden te begrijpen en de toekomst te voorspellen. Wij zijn dan ook voorzichtig. Of het nu slechts de wisseling der seizoenen of een diepliggendere oorzaak is, de beschikbare informatie wijst er in elk geval op dat de gezondheid van de patiënt de laatste tijd niet is verbeterd.

De aangepaste winst per aandeel (WPA) piekt en de bruto WPA vóór aftrek van bijzondere kosten – de ongepolijste WPA – verslechtert. Wij zien momenteel geen verbetering. Desondanks is de patiënt, door het sinds half februari ingezette sterke herstel op de aandelenmarkten, duidelijk positief gestemd.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.