BNY Standish: Wereldeconomie blijft nog even doormodderen

Nieuwe bronnen van onrust op de financiële markten dienen zich op korte termijn aan: het Brexit-referendum in Groot-Brittannië, de politieke beroering in Brazilië, de beleidsonzekerheid en volatiliteit in China en de nationale verkiezingen in Japan en de presidentsverkiezingen in de VS. De Fed kan die onrust indammen met haar naar versoepeling neigende monetaire beleid, zoals ze recentelijk heeft gedaan.

Echter, Standish, een boutique van BNY Mellon spreekt de verwachting uit dat ondanks de opgeklaarde vooruitzichten de wereldeconomie voorlopig nog wel even zal doormodderen en acht een geleidelijke normalisatie van het monetaire beleid in de VS het meest waarschijnlijk.

Doormodderscenario

Een doormodderscenario kan in grote lijnen positief uitpakken voor opkomende markten in de komende maanden. Standish is positief over de sector als gevolg van de stabilisatie van de grondstoffenprijzen, verbeterde Chinese macro-cijfers en het soepele monetaire beleid in de ontwikkelde markten. Uitzonderingen daargelaten, ziet Standish verbetering van het tekort op de lopende rekening in landen met een hoog tekort en dalende inflatie in landen met een hoge inflatie. Hernieuwd positief marktsentiment ten aanzien van opkomende markten komt tot uiting in een sterke vraag naar nieuwe emissies van bedrijfs- en staatsobligaties en de heropleving van frontier markets. Echter, binnenlandse factoren binnen bepaalde opkomende markten vertroebelen de positieve vooruitzichten enigszins, zoals het absolute lage niveau van de grondstoffenprijzen en de onzekere politieke context.

Standish ziet mogelijkheden in credit binnen de opkomende markten, maar blijft voorzichtig omdat ze verwacht dat de aanstaande politieke en economische ontwikkelingen de volatiliteit zal laten toenemen.

Waken voor optimisme

Een verbetering van het marktsentiment door zowel positieve Chinese macrocijfers, als een meer ’dovish tone’ van de Fed pakt goed uit voor risicovolle assets op de korte termijn. Wel is Standish bezorgd over de duurzaamheid van het optimisme. Het verleden bewijst dat een opleving van het marktsentiment, dat drijft op een ruimer monetair beleid, een tot twee kwartalen aanhoudt, waarna fundamentele zorgen weer de overhand krijgen. Er liggen kansen, maar Standish wacht op een aantrekkelijk instapmoment voordat het de risicoblootstelling in de portefeuille verhoogt.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.